Komentarz poranny, 21 maja 2013

ceo (3)

Zarząd ZUE chce powtórzyć w 2013 roku ubiegłoroczne przychody. Wartość portfela zamówień grupy wynosi obecnie ok. 900 mln PLN, co według Zarządu pozwala zrealizować ten cel. Prezes Wiesław Nowak poinformował, że spółka chce wypracować w tym roku dodatni wynik finansowy. Wyniki Q1 2013 oraz widoczna przez Zarząd walka cenowa sugerują, że ZUE czeka trudny rok.