Kompap z 2,78 mln zł zysku netto po III kw. 2016

drukarnia

Grupa Kompap, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, wypracowała po 9 miesiącach 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 47,82 mln zł, co oznacza wzrost o 5% r/r. Jednocześnie skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie wyniósł 11,32 mln zł, zaś zysk netto sięgnął 2,78 mln zł. Przed rokiem grupa notowała na tych poziomach kolejno 12,45 mln zł i 4,76 mln zł.

– Po raz kolejny wyniki pokazują, że nasz biznes jest uporządkowany i konsekwentnie się rozwijamy. Nie tylko zwiększamy sprzedaż, ale i wypracowujemy z niej pokaźne zyski. Po 9 miesiącach przy 47,8 mln zł przychodów wygenerowaliśmy skonsolidowany zysk netto w wysokości blisko 2,8 mln zł, co oznacza rentowność netto na poziomie 6%. Mamy też przed sobą pozytywne perspektywy rozwoju. Naszym klientom oferujemy wysokiej jakości druk, za co jesteśmy cenieni nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Cały czas też pracujemy nad umacnianiem swojej pozycji na obu rynkach – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu grupy Kompap.

– W tym roku poczyniliśmy duże inwestycje w maszyny introligatorskie, zwiększając w ten sposób w dużym stopniu możliwości obu naszych drukarni. W BZGraf uruchomiliśmy linię do produkcji książek w oprawie BF 513 Kolbus, w OZGraf zaś ruszyła linia do oprawy klejonej Kolbus KM 600. Montaż obu maszyn czasowo wiązał się jednak z utrudnieniami w produkcji w III kwartale. Od stycznia do września br. o 22% wzrosła też amortyzacja grupy, co przełożyło się na nasze wyniki. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach, kiedy nowe linie pracują już pełną parą, widoczne będą pozytywne efekty naszych inwestycji – dodaje Waldemar Lipka.

Podstawą działalności grupy, w tym należących do niej zakładów graficznych BZGraf i OZGraf, jest druk, przede wszystkim druk dziełowy. Po 9 miesiącach 2016 roku skonsolidowane przychody z tytułu działalności produkcyjnej, tj. głównie sprzedaży gotowych książek, katalogów, czasopism i innych artykułów poligraficznych, a także usług introligatorskich, wyniosły 45,89 mln zł w stosunku do 44,28 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Klientami Kompapu są renomowane wydawnictwa w Polsce. Grupa eksportuje też swoje produkty na blisko 20 rynków w Europie, w tym do Niemiec czy do krajów skandynawskich.