Kompetencje kadry menedżerskiej na najwyższych stanowiskach w dużych organizacjach

biznes umowa

Menedżerowie na wysokich stanowiskach w dużych, międzynarodowych korporacjach, oprócz niezbędnego, najczęściej kilkunastoletniego doświadczenia, mają również kompetencje, które umożliwiają im efektywne zarządzanie zespołami i projektami. O jakich kompetencjach mowa i jak ambitni menedżerowie, którzy marzą o zajmowaniu w przyszłości najwyższych stanowisk, mogą rozwijać swoje umiejętności?

Współczesny menedżer: umiejętność zarządzania to nie wszystko

Aby móc skutecznie zarządzać zespołem, menedżer musi mieć odpowiednie kompetencje w wielu obszarach. Po pierwsze powinien umieć efektywnie organizować pracę zespołu, identyfikować zarówno bieżące problemy jak i potencjalne zagrożenia, a dodatkowo mieć wiedzę, jak motywować pracowników oraz jaka forma komunikacji i współpracy z nimi jest najskuteczniejsza. Oprócz tego menedżerowie muszą umieć tworzyć zespoły, dobierać umiejętnie pracowników i właściwie delegować zadania. Ważna jest także umiejętność oceny pracowników i zapewnienie im możliwości rozwoju. Obecnie coraz więcej menedżerów musi też radzić sobie z zarządzaniem zespołami rozproszonymi. To częsty problem na najwyższych stanowiskach kierowniczych koordynujących pracę zespołów z różnych krajów.

Menedżerowie muszą też posiadać umiejętność samodzielnego wyznaczania priorytetów, celów oraz mieć wizję rozwoju zespołu, dopasowaną do wizji rozwoju całej organizacji. Ponadto menedżer musi wiedzieć, jak postępować w sytuacjach kryzysowych i co robić, by minimalizować negatywne skutki niektórych działań i decyzji.

Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy menedżer łączy wiedzę i umiejętności zarówno z obszaru zarządzania, jak i HR, a często również administracji, prawa, finansów, a nawet marketingu.

Studia MBA dla menedżerów, którzy stawiają na rozwój

Osoby na stanowiskach kierowniczych, które ambitnie podchodzą do rozwoju swojej kariery zawodowej, mogą rozważyć studia MBA. To okazja nie tylko do usystematyzowania i uzupełnienia posiadanej już wiedzy czy podniesienia swoich kompetencji, ale przede wszystkim do zdobycia cennego know-how, które może okazać się kluczowe przy zarządzaniu zespołami i projektami na najwyższym szczeblu. Uczestnicy programu MBA mają też szansę na wymianę doświadczeń z innymi osobami pracującymi na stanowiskach kierowniczych. Menedżerowie w dużych organizacjach powinni szczególnie zainteresować się programem Executive MBA (studia EMBA prowadzi m.in. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Wrocławiu – o programach przeczytać więcej na https://www.studiamba.wsb.pl/oferta). Na studia Executive MBA mogą bowiem aplikować jedynie osoby z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zarządzania.

Dzięki wymianie doświadczeń menedżerowie zyskują perspektywę osób pracujących na co dzień w innych branżach, ale mierzących się z podobnymi problemami.

Warto też pamiętać, że studia MBA czy EMBA to też doskonała okazja do rozwoju i stworzenia swojej sieci kontaktów biznesowych. Networking nierzadko odgrywa kluczową rolę także przy zmianie miejsca zatrudnienia czy przy awansie. Tym samym ambitni menedżerowie, chcący rozwijać się i w przyszłości zajmować wyższe stanowiska, powinni poważnie rozważyć udział w studiach MBA.