Kondycja przedsiębiorstw i stan koniunktury w II kw. i prognozy na III kw. 2015

    0