Konsorcjum BGK oraz Banku BGŻ BNP Paribas kredytuje ekspansję Wieltonu we Francji

Konsorcjum składające się z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku BGŻ BNP Paribas udzieliło spółce Wielton kredytu w wysokości 15,55 mln EUR na zakup akcji spółki Fruehauf Expansion SAS.

Wielton S.A.

Kredytobiorcą jest Wielton S.A., największy polski i jeden z wiodących europejskich producentów naczep i przyczep. Celem kredytu jest finansowanie przejęcia 100% akcji spółki Fruehauf Expansion SAS. W pierwszym etapie nastąpiło przejęcie większościowego pakietu 65,31% akcji firmy Fruehauf od akcjonariusza finansowego MBO Capital 2 FCPR i kilku akcjonariuszy mniejszościowych. Umowa przewiduje opcję zakupu pozostałych akcji po 2017 roku od podmiotu będącego pod kontrolą inwestora prywatnego.

Andrzej Szczepek, Prezes Zarządu Wielton S.A.
Andrzej Szczepek, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Strategiczne partnerstwo firmy Fruehauf i Wieltonu zapoczątkowuje zmiany na europejskim rynku naczep. Fruehauf to lider rynku francuskiego, zaś Wielton to największy polski producent tych wyrobów. Dwa nowoczesne zakłady produkcyjne, połączone zespoły inżynierów i techników, siła zakupowa nowej grupy i pozycja branżowa tworzą ogromny potencjał rynkowy, wykonawczy i innowacyjny, który pozwoli zwiększyć przewagę konkurencyjną i uplasować nas w pierwszej trójce największych graczy na rynku europejskim – powiedział Andrzej Szczepek, prezes Zarządu Wielton S.A.

Kredytu w wysokości 15,55 mln EUR po połowie udzieliły Bank BGŻ BNP Paribas (agent i organizator) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (organizator). Termin spłaty kredytu wynosi 7 lat.

Finansowanie dostarczone przez BGK potwierdza naszą determinację i potencjał, by zwiększać możliwości ekspansji polskich firm za granicą – powiedział Jacek Szugajew, wiceprezes Zarządu BGK. – Rozszerzamy właśnie ofertę – poza finansowaniem dłużnym będziemy mogli uczestniczyć w transakcjach jako współinwestor za pośrednictwem naszego Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Jako państwowy bank rozwoju pomożemy naszym klientom zwiększyć ich wiarygodność przy akwizycjach zagranicznych – dodał wiceprezes Szugajew.

Poprzez dzisiejszą akwizycję, grupa Wielton stanie się kluczowym graczem na rynku europejskim. Jako Bank BGŻ BNP Paribas, znamy specyfikę zarówno polskiego, jak i francuskiego rynku i jesteśmy bardzo dumni z tego, że sfinansowaliśmy tę transakcję. Wierzymy, że to dopiero początek ekspansji polskich firm wspieranych przez nasz bank – powiedział Laurent Denizou, dyrektor Pionu Finansowania Specjalistycznego w Banku BGŻ BNP Paribas.