Konsorcjum BioLNG EuroNet ogłosiło zamiar zaangażowania się w dalszy rozwój LNG

BioLNG Euronet

BioLNG EuroNet będzie wspierać obniżenie emisyjności transportu drogowego w Europie dzięki zastosowaniu LNG.

Konsorcjum BioLNG EuroNet ogłosiło zamiar zaangażowania się w dalszy rozwój LNG (skroplonego gazu ziemnego) jako paliwa dla europejskiego transportu drogowego w oparciu o nową infrastrukturę, która powinna zapewnić jego długoterminowy sukces i masowe zastosowanie.

BioLNG EuronetKażdy z podmiotów tworzących konsorcjum – Shell, DISA, Scania, IVECO, CNH Industrial Capital Europe, działająca pod nazwą handlową IVECO Capital oraz Nordsol – podejmie własne działania, dzięki którym na drogi wyjedzie dodatkowe 2 tys. pojazdów ciężarowych napędzanych LPG oraz powstanie 39 nowych stacji LNG i zakład produkcji BioLNG w Holandii.

Stacje oferujące LNG w sprzedaży detalicznej będą budowane na terenie Belgii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski i Hiszpanii jako część ogólnoeuropejskiej sieci. Zostaną one rozmieszczone co ok. 400 km wzdłuż kluczowych korytarzy sieci drogowej na obszarze od Hiszpanii po wschodnią Polskę.

– „Rośnie przystępność cenowa LNG jako paliwa dla pojazdów ciężarowych, a tym samym jego znaczenie jako źródła energii w kontekście przyszłego rozwoju sektora transportu” – stwierdził wiceprezes Shell Retail István Kapitány. – „Shell dąży do zapewnienia klientom większej podaży niskoemisyjnej energii, a nowe stacje detaliczne LNG są ważnym elementem tej układanki. Cieszę się, że w nadchodzących latach nasi europejscy klienci będą mieli do dyspozycji tak istotną sieć stacji”.

– „Program obejmuje stacje paliw, produkcję biopaliw oraz dopłaty, czyli elementy niezbędne dla klientów perspektywicznie planujących inwestycje w samochody ciężarowe, pomimo dodatkowych kosztów początkowych” – powiedział Jonas Nordh, dyrektor spółki Scania ds. zrównoważonych rozwiązań dla transportu. – „Dostępność LNG, który zmniejsza emisję CO2 nawet o 20 proc. jest obecnie większa, natomiast biogaz, który redukuje emisję CO2 o ponad 90 proc., będzie w coraz większym stopniu mieszany z gazem ziemnym przy jednoczesnym wzroście produkcji”.

Prezes marki IVECO, Pierre Lahutte, wskazał: – „Dzięki temu projektowi otwiera się możliwość płynnego przejścia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, opartym na pozyskiwaniu energii z odpadów. Umożliwia on nawet osiągnięcie ujemnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i pochłanianie dwutlenku węgla. Środki projektowe pozwolą nam pomóc naszym klientom w przestawieniu własnych flot na LNG poprzez konkurencyjne plany finansowania i leasingu IVECO Capital, co zwiększy liczbę pojazdów napędzanych gazem ziemnym na europejskich drogach i przyczyni się do budowy zrównoważonej branży transportowej”.

Zakład produkcji BioLNG będzie wytwarzać 3 tys. ton rocznie, wykorzystując biogaz pozyskany z odpadów organicznych. Sprzedaż użytkownikom końcowym będzie odbywać się poprzez sieć LNG.

– „Uwolnienie możliwości BioLNG oznacza, że skroplony gaz ziemny będzie mógł stać się paliwem przyszłości dla szeroko rozumianego sektora transportu” – powiedział Jerom van Roosmalen, partner -założyciel Nordsol.

– „Dążeniem Nordsol jest zapewnienie powszechnego zastosowania BioLNG jako czystego, bezpiecznego i zaawansowanego paliwa o dużej dostępności i przystępności cenowej. Nasza koncepcja dotycząca BioLNG opiera się na tej właśnie misji. Cieszymy się, że będziemy mieli możliwość realizacji tego rozwoju wspólnie z partnerami z konsorcjum”.

Ambicją konsorcjum BioLNG EuroNet jest zapewnienie ekspansji LNG jako paliwa dla europejskiego transportu drogowego również w perspektywie długoterminowej.

  • Projekt BioLNG Euronet tworzą główni gracze na europejskim rynku: Shell, DISA, Nordsol, Scania oraz IVECO. Celem partnerów projektu jest wsparcie realizacji unijnego celu ograniczenia emisji CO2 o 60 proc. do roku 2030 poprzez stymulowanie długoterminowej dekarbonizacji ciężkiego transportu drogowego w Europie kontynentalnej.
  • Zakład produkcyjny BioLNG, którego budowę zaplanowano w Holandii, będzie przetwarzał biogaz pozyskany z odpadów organicznych w LNG pochodzenia biologicznego (BioLNG). Tym, co decyduje o wyjątkowości oferty Nordsol, jest zastosowanie inteligentnych, innowacyjnych, opatentowanych technologii w połączeniu ze wsparciem finansowym i ustabilizowanym odbiorem BioLNG. Dzięki temu Nordsol może budować i eksploatować własne zakłady BioLNG wspólnie z partnerami produkującymi biogaz w ramach współpracy opartej na solidnych podstawach biznesowych.
  • Dwa tysiące nowych pojazdów ciężarowych napędzanych LNG zostanie oddane w leasing użytkownikom końcowym przy wykorzystaniu konkurencyjnych rozwiązań finansowych i przewozowych, które pozwolą ograniczyć  koszty. Finansowanie obejmie jedynie dodatkowy koszt pojazdu ciężarowego napędzanego LNG w stosunku do ciężarówki z silnikiem diesla. Średni kwalifikowalny koszt w przeliczeniu na jeden pojazd ciężarowy napędzany LNG ograniczono do maksymalnie 30 tys. euro.
  • Gęstość energetyczna BioLNG pozwala pojazdom pokonać większy dystans, co sprawia, że jest to paliwo lepiej odpowiadające zarówno obecnym, jak i przyszłym potrzebom przewoźników. Ze względu na wykorzystanie surowca w postaci przemysłowych odpadów organicznych poziom emisji CO2 będzie znacznie niższy niż w przypadku paliw tradycyjnych. BioLNG ma zasadnicze znaczenie dla realizacji długoterminowego celu  dalszego obniżenia emisyjności sektora transportu drogowego w Europie do roku 2030. BioLNG praktycznie eliminuje siarkę oraz zapewnia ograniczenie emisji tlenków azotu i cząstek stałych.
  • Na poczet kosztów podjętego zaangażowania finansowego, każdy z członków konsorcjum BioLNG EuroNet otrzyma 20 proc. środków z UE.
  • Środki unijne przyznane członkom konsorcjum BioLNG EuroNet objęte są instrumentem „Łącząc Europę” (CEF) dla sektora transportu.
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych ustanawia wspólne ramy dla środków dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej oraz zmniejszenia oddziaływania transportu na środowisko. Określono w niej minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym LNG (skroplonego gazu ziemnego) i sprężonego gazu ziemnego (CNG).