Kopex liczy, że jeszcze w br. kopalnia w Przeciszowie uzyska licencję na eksploatację i od 2018 roku rozpocznie wydobycie. Szacowana wielkość złoża to 100 mln ton

0
rp_e4d9e03364_938842640-kopex-kopalnia.png

CEO Magazyn Polska

Planowana przez Grupę Kopex kopalnia węgla kamiennego w Przeciszowie koło Oświęcimia jeszcze w br. powinna uzyskać licencję górniczą. Gdyby tak się stało, to wydobycie pierwszych ton surowca byłoby możliwe już od 2018 roku. Szacowana wielkość złoża wynosi powyżej 100 mln ton. Eksploatacja mogłaby więc potrwać co najmniej trzy dekady.

– Chcielibyśmy bardzo uzyskać licencję górniczą, czyli zgodę na eksploatację podziemną, jeszcze w 2015 roku – zapewnia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Piotr Broncel, członek zarządu Grupy Kopex. – Wtedy rozpoczęlibyśmy dalsze prace, tak aby w 2018 roku można już było wydobyć pierwsze tony węgla.

Złoże jest zlokalizowane na obszarze koncesyjnym Oświęcim-Polanka 1 obejmującym tereny trzech gmin: Przeciszowa, Polanki Wielkiej i Oświęcimia. Uchwałę pozytywnie opiniującą projekt tej inwestycji Rada Nadzorcza spółki podjęła w listopadzie 2013 roku. Od tego mniej więcej czasu trwają prace przygotowawcze związane między innymi z zapewnieniem przedsięwzięciu finansowania. Wartość inwestycji jest szacowana na przeszło 1,5 mld zł. Pod koniec marca br. radni Przeciszowa uchwalili Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów, uwzględniające istnienie kopalni. To przybliża spółkę do realizacji inwestycji, choć jeszcze nie przesądza o niej ostatecznie.

– Nazwa także pozostaje wciąż kwestią otwartą – dodaje Piotr Broncel. – Wielkość złoża oceniamy na grubo ponad 100 mln ton. Przy założeniu, że kopalnia będzie fedrować na poziomie 4 mln ton rocznie, mamy czas eksploatacji wynoszący 30 lat i więcej.

Zaletą projektu jest niewielka głębokość złoża (250-650 metrów pod ziemią), która umożliwia jego udostępnienie tzw. upadowymi wyrobiskami korytarzowymi zamiast tradycyjnymi szybami. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty inwestycji byłyby niższe, wyższa natomiast wydajność. Kopalnia w Przeciszowie byłaby pierwszą w Polsce inwestycją wykorzystująca tylko wyrobiska upadowe. Korzystanie z takiego rozwiązania pozwoliłoby także wyeliminować problem wąskiego gardła w transporcie urobku na powierzchnię, jakim zazwyczaj są tradycyjne szyby. Grupa Kopex szacuje, że nowy zakład docelowo może zatrudniać ponad tysiąc osób.

– Kopalnia od samego początku jest projektowana i budowana w oparciu o model, który zapewni najniższe możliwe koszty wydobycia – wskazuje Broncel. – Dzisiaj szacujemy, że będą one niższe od kosztów wydobycia w kopalni Bogdanka, czyli bardzo konkurencyjne. Przy takiej cenie klient na dobry węgiel energetyczny z pewnością się znajdzie.

Ubiegłoroczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kopex wyniosły ponad 1,43 mld zł i były o około 40 mln zł wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej. Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 107,5 mln zł, blisko dwa razy wyższym niż za 2013 rok.