Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Columbus Energy

Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy
Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Columbus Energy przyjęło rezygnację dotychczasowych członków Rady Nadzorczej,          a następnie powołało nowy, sześcioosobowy skład Rady.

W dniu 29 listopada br. spółka Columbus poinformowała, iż panowie: Paweł Urbański, Łukasz Kaleta, Wojciech Wolny, Tomasz Misiak, Adrian Stachura, Paweł Piotrowski i Jerzy Ogłoszka złożyli rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Dwa dni później, podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariusze Spółki w skład Rady Nadzorczej powołali ponownie: Pawła Urbańskiego, Wojciecha Wolnego i Łukasza Kaletę. W Radzie pozostali też Marcin Dobraszkiewicz oraz Michał Bochowicz. Nowym członkiem RN Columbus został Krzysztof Zawadzki.

Krzysztof Zawadzki wielokrotnie zasiadał w organach korporacyjnych spółek publicznych. Obecnie jest Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Finansowych w Euvic sp. z o.o., natomiast w latach 20-2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w ELQ S.A., a w latach 2018-22 funkcję Prezesa Zarządu Moto Impuls sp. z o.o. Wcześniej Krzysztof Zawadzki był Członkiem Zarządu w spółkach: SARE S.A., KOPEX S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zarząd Columbus uzasadnia m.in. koniecznością wypełnienia norm w zakresie kompetencji członków organów nadzorczych Spółki, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Columbus do obrotu na rynku regulowanym GPW. Mają one też związek z wcześniejszymi zmianami w strukturze akcjonariatu Columbus. Przypomnijmy, iż w sierpniu br. Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy, odkupił wszystkie akcje Spółki od Januarego Ciszewskiego, pierwszego inwestora Columbus, i tym samym zwiększył swój stan posiadania akcji do prawie 50%.