Columbus realizuje Term Sheet z Grupą DTEK

Columbus wraz z Grupą DTEK startuje z realizacją projektu BESS (Battery Energy Storage System) w Polsce. Spółka DRI, należąca do Grupy DTEK, rozpoczęła proces nabycia od Columbus największego magazynu energii, który Spółka przygotuje do warunków RTB (Ready to Build).

Columbus Energy S.A. zawarł z DRI (DTEK Renewables International B.V.) przedwstępną umowę sprzedaży wielkoskalowego magazynu energii o mocy 133 MW i pojemności 532 MWh, zlokalizowanego na terenie gminy Chrzanów. Projekt ma wygraną aukcję rynku mocy i jest jednym z największych tego typu projektem w Polsce oraz jednym z większych w Europie. Realizację wszystkich czynności określonych w umowie,  związanych z uzyskaniem przez ten projekt pozwolenia na budowę, DRI powierzył spółce Columbus.

Zdecydowaliśmy się na sprzedaż jednego z naszych projektów magazynów energii do partnera z Grupy DTEK. Inwestycje w wielkoskalowe magazyny energii są nieuniknione, a wartość portfela projektów, jaki posiada Columbus, jest bardzo wysoka. Środki pozyskane z tej transakcji przeznaczymy na  zmniejszenie naszych zobowiązań wobec inwestora DC24 ASI, co czynimy sukcesywnie, realizując naszą strategię finansową, jak również na rozwój innych wielkoskalowych projektów. Grupa Columbus posiada i rozwija wiele projektów, które chcemy wybudować i nimi zarządzać. Najbardziej zaawansowane projekty magazynów energii mają moc odpowiednio 202 MW oraz 63 MW. Na tym etapie nie przewidujemy ich sprzedaży, natomiast jesteśmy otwarci na współpracę i potencjalne okazje biznesowe. Ta transakcja pokazuje, że Columbus może być równorzędnym partnerem dla międzynarodowych korporacji energetycznych. Przeprowadziliśmy skuteczną transakcję z Engie, teraz z DTEKtwierdzi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A.

Przypomnijmy, że Columbus i DRI  zawarły w październiku 2023 r. porozumienie Term Sheet, dotyczące strategicznej współpracy w zakresie budowy wielkoskalowych magazynów energii. Grupa DTEK zainteresowała się wówczas trzema projektami magazynów energii, należącymi do Columbus, o łącznej mocy 398 MW i pojemności 1,6 GWh.

Zgodnie z warunkami umowy, 100 proc. udziałów w projekcie magazynu w Chrzanowie zostanie przekazane na rzecz DRI po spełnieniu warunków zawieszających, a dodatkowy bonus zostanie wypłacony po doprowadzeniu projektu do warunków RTB, co powinno się wydarzyć najpóźniej w tym roku. W związku z tym zakładamy, że pierwsza transza środków zostanie przekazana do Columbus w połowie maja, a kolejna – po uzyskaniu RTB twierdzi Dariusz Kowalczyk-Tomerski, Wiceprezes Columbus Energy S.A.