Columbus przedstawił nową strategię rozwoju na lata 2023-28

Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy
Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy

W strategii biznesowej na lata 2023-28 Columbus wyznacza krótko- i długoterminowe cele. Porządkuje też plany ekspansji zagranicznej oraz działalności na rynku BESS.

Opublikowana strategia Columbus wskazuje na kilka kluczowych obszarów, w których Zarząd widzi potencjał długoterminowego rozwoju Grupy, budowania rynkowej wartości i wypracowywania zysku. Przedtem jednak Columbus skupi się na realizacji celów krótkoterminowych, tzw. quick-wins, do których zalicza: ustabilizowanie i rozwój sprzedaży dla domów i biznesu w Polsce, ekspansja zagraniczna na kolejne rynki tj. Słowenię i Chorwację,  znaczące lub całkowite zredukowanie finansowania od inwestora DC24 ASI, pozyskanie strategicznego inwestora do realizacji wielkoskalowych magazynów energii, wejście na kolejne rynki krajów CEE, komercjalizację produktów Columbus Technologies (również za granicą), budowę i sprzedaż farm fotowoltaicznych oraz wdrożenie sprzedaży direct, czyli sprzedaż online do klienta końcowego.

W naszej nowej strategii dążymy do wyodrębnienia każdego z 3 głównych filarów działalności Columbus – po to, aby transakcje realizowane np. w wielkoskalowych aktywach nie przykrywały rzeczywistych osiągnięć naszego core biznesu, jakim jest sprzedaż instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych, biznesowych i sektora public komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A. – Nowością w pierwszym filarze będzie uruchomienie kanału sprzedaży online oraz usługi Reseller, czyli serwisowania i hurtowej sprzedaży urządzeń OZE. Drugi filar, Columbus Assets, obejmie rozwój projektów farm fotowoltaicznych w Polsce i za granicą, a także budowę wielkoskalowych magazynów energii. Tu nowością będzie cel, jakim jest zbudowanie unikatowej kompetencji projektowania, budowy i zarządzania wielkoskalowymi magazynami energii. Z kolei trzeci filar – Columbus Technologies, skupi się na komercjalizacji naszych produktów technologicznych, nad którymi pracujemy od 4 lat, a od 2 lat rozwija nasz Dział R&D, tj. PowerHouse HEMS, Regulator Napięcia, SCADA czy technologia Smart-Node. Również zamierzamy zacieśnić współpracę i zbudować jeszcze większą synergię z Saule Technologies.

W planach strategicznych Zarząd Columbus mocno podkreśla rolę wielkoskalowych magazynów energii w przyszłych, długoterminowych zyskach.

Obecnie posiadamy projekty na 724 MW magazynów energii, z których 398 MW ma wydane warunki przyłączenia, a jeden projekt, na 133 MW ,jest po wygranej aukcji na rynku mocy. Zakładamy dalszy rozwój portfela inwestycyjnego wielkoskalowych magazynów energii, które są kluczowe dla przyszłościowego systemu energetycznego twierdzi Dawid Zieliński.

Wśród długoterminowych celów strategicznych Columbus uwagę przykuwa ekspansja zagraniczna. Grupa zamierza dostarczać usługi montażu, sprzedaży i opieki posprzedażowej dla fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla sektorów residential, business i public w Europie Środkowo-Wschodniej. Do końca 2028 r. Columbus chce uruchomić pełne portfolio swoich usług w: Czechach, Słowacji, Słowenii i Chorwacji oraz – jeśli sytuacja na to pozwoli – w Ukrainie.

W pięcioletniej perspektywie rozwoju i realizacji strategii biznesowej stawiamy przed sobą cele, które na stałe umocnią naszą pozycję w regionie CEE. Jednym z nich jest zbudowanie unikatowego know-how w zakresie projektowania, budowy i obsługi wielkoskalowych magazynów energii. Innym celem, którego realizacja marzy mi się od kilku lat, i z powodu którego inwestuję środki w rozwój Działu R&D, jest wdrożenie technologii dla wirtualnego prosumenta, a tym samym otwarcie dostępności do ekosystemu Columbus dla klientów mieszkających w zabudowie wielorodzinnej wyznaje Dawid Zieliński.