Rynek pracy w branży finansów i nieruchomości: co czeka pracowników i pracodawców?

praca pracownik

Branża finansów i nieruchomości nieustannie ewoluuje, stając przed wyzwaniami związanymi z postępująca technologią, cyberbezpieczeństwem, dostępnością usług czy obsługi, ale też zobowiązaniami ESG. Wszystko to przekłada się na rynek pracy tego sektora, jak również oczekiwania firm wobec zatrudnionych, a także przyszłych kandydatów. Siedem najważniejszych, globalnych trendów finansów i nieruchomości oraz ich wpływ na miejsca pracy przedstawia raport ManpowerGroup „Financials & Real Estate World of Work”.

Dane zaprezentowane w opracowaniu ManpowerGroup pokazują, że zarówno pracowników jak i firmy czekają w przyszłości niemałe zmiany. Do głównych trendów rozwojowych tego obszaru należą bowiem skupienie na nowej roli klienta i konsumenta, konieczność digitalizacji oraz dywersyfikacji usług, rozwój strategii ESG, walka z cyberprzestępczością oraz wzmacnianie talentów. Niezależnie od wyzwań stojących przed branżą, raporty dotyczące sektora pokazują, że pracodawcy obszaru finansów i nieruchomości chcą w ostatnich miesiącach tego roku powiększać swoje zespoły.

Polska branża finansów i nieruchomości chce zatrudniać

O rozwoju i apetycie firm na pozyskanie pracowników tego obszaru w Polsce mówi także raport Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia. Dane wskazują na to, że w IV kwartale 2023 roku 32% pracodawców sektora finansów i nieruchomości znad Wisły deklaruje chęć powiększania zespołów, 6% z nich liczy się z koniecznością redukcji etatów, a 47% organizacji nie przewiduje zmian w strukturach. Prognoza netto zatrudnienia dla tej branży, będąca odzwierciedleniem nastrojów rekrutacyjnych firm na czas od lipca do końca września to +26%, co stanowi najwyższy wynik na ostatnie miesiące tego roku, spośród 8 analizowanych sektorów.

Zdaniem Marty Szymańskiej, ekspertki rynku pracy oraz manager zatrudnienia stałego w Manpower, ostatnie lata przyniosły dynamiczne zmiany kształtujące branżę finansów i nieruchomości, a prognoza zatrudnienia netto na poziomie 26% sugeruje, że ten sektor przeżywa czas dużego rozwoju. – Kandydaci, którzy chcą pozostać atrakcyjnymi na rynku pracy powinni wykazywać się elastycznością, biegle operować nowoczesnymi narzędziami komunikacji, być otwarci na nowinki technologiczne i gotowi do ciągłego rozwoju. Są to niewątpliwie kompetencje, które pozostają na szczycie listy pożądanych kompetencji i stale zyskują na znaczeniu. Pracodawcy natomiast muszą zadbać o miejsce pracy sprzyjające dobrostanowi pracowników i uwzględnić nacisk kandydatów na działania z zakresu ESG, ich strategię, ale też realizację już na etapie rekrutacji. Przyszłość branży finansów i nieruchomości obiecuje nie tylko rozwój, ale i rewolucję. Wyzwania w obszarze rynku pracy są wielowymiarowe, a sukces firm wymaga elastyczności, gotowości do nauki, a także dostosowywania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Lojalność klienta, postęp technologiczny, zdywersyfikowane portfolio usług, cyberbezpieczeństwo i ESG stają się to kluczowe elementy tego procesu – podkreśla ekspertka.

Walka z cyberprzestępczością najwyższym priorytetem

Jednym z najważniejszych wyzwań sektora finansów i nieruchomości jest cyberbezpieczeństwo. Ponieważ liczba cyberataków, ich zaawansowanie i spryt przestępców stale rosną, coraz ważniejsze staje się dalsze ulepszanie zabezpieczeń organizacji w tym obszarze. Rynek finansów i nieruchomości od lat stoi przed tym wyzwaniem, a ciągle rozwijające się narzędzia sztucznej inteligencji mają potencjał do tego, by wesprzeć organizacje w tym zadaniu. IBM szacuje, że średni koszt naruszenia bezpieczeństwa danych na całym świecie wynosi 4,35 miliona dolarów. W USA straty te są jeszcze wyższe i wynoszą średnio 9,44 miliona dolarów. Incydenty te mają zatem duże przełożenie na wyniki finansowe firm. Jak podaje Światowe Forum Ekonomiczne, w 2015 roku globalne szacunkowe szkody poniesione w wyniku cyberprzestępczości, łącznie z kosztami odzyskiwania danych oraz wprowadzania zmian, opiewały na 3 biliony dolarów. Przez kolejne 6 lat kwota ta wzrosła do 6 bilionów. Szacuje się, że do 2025 koszty mogą osiągnąć sumę nawet 10,5 biliona dolarów. Według CrowdStrike, sektor finansowy był drugim najczęściej atakowanym przez cyberprzestępców sektorem przemysłu.

Najwyższej klasy nowe technologie łączą siły z niezastąpionymi cechami ludzi

Współczesny konsument oczekuje pozytywnych doświadczeń związanych z daną marką, niezależnie od tego, czy korzysta z aplikacji mobilnej, strony internetowej, czy odwiedza stacjonarną siedzibę. Jak pokazuje opracowanie ManpowerGroup, jest to obszar, w którym należy połączyć zarówno nowe technologie, jak i konieczność kontaktu z ludźmi. Accenture podaje, że 67% konsumentów we wszystkich grupach wiekowych uważa, że lubi widzieć oddziały w swojej najbliższej okolicy, bowiem ich zdaniem świadczy to o stabilności i dostępności danego banku, a w ostatnich 12 miesiącach chętniej otwierali konta czy korzystali z pomocy doradców stacjonarnie, niż za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji. Z drugiej strony, świat idzie w kierunku digitalizacji bankowości oraz finansów. McKinsey mówi o tym, że pomiędzy rokiem 2018 a 2021 liczba bezgotówkowych transakcji płatności detalicznych wzrosła na całym świecie, osiągając łączną roczną stopę wzrostu wynoszącą 13%, a na rynkach wschodzących odsetek ten wyniósł 25 procent. Na znaczeniu zyskuje również różnicowanie wartości banku poprzez łatwość obsługi, dodatkowe usługi finansowe, czy bonusy dla klientów. Dzieje się tak ze względu na to, że banki konkurują o udział w portfelach innych firm, takich jak np. ApplePay.

– Lojalność klienta to nie tylko fundament biznesu, ale także klucz do przyciągania i zatrzymywania talentów. Najlepsi pracownicy chcą być częścią firmy, która buduje swój pozytywny wizerunek i cieszy się uznaniem klientów. Dlatego zadbanie o ten aspekt staje się nieodzowne, co z kolei oznacza wzrost zapotrzebowania na ekspertów z zakresu Customer Experience, zarówno w placówkach, jak i świecie online. Ponadto, rynek pracy jest teraz miejscem, gdzie doświadczenie i eksperckość muszą łączyć się z technologią. Wynika to z faktu, że nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, automatyzacja i robotyzacja procesów, są coraz bardziej zintegrowane ze strukturami korporacyjnymi – dodaje Marta Szymańska

ESG to już nie wybór, a konieczność

ESG zyskuje na znaczeniu także w branży finansów i nieruchomości. Bank of America prognozuje, że całkowite roczne globalne inwestycje instytucji finansowych, które są niezbędne do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku, będą musiały wzrosnąć do 4 bilionów dolarów rocznie w ciągu najbliższych 7 lat. Jednocześnie inwestorzy i inni interesariusze coraz częściej postrzegają działania ESG jako wyznacznik biznesowy. Dane PwC mówią o tym, że 76 konsumentów byłoby skłonnych do zerwania relacji z organizacjami, które źle traktowałyby pracowników, społeczności lub kwestie związane ze środowiskiem. Ma to także przełożenie na oczekiwania kandydatów wobec organizacji.

– Istotnym kierunkiem rozwoju są także zagadnienia związane z ESG. Prognozowany jest ogromny wzrost inwestycji w tym obszarze, co naturalnie skupi uwagę na rozwoju nowych stanowisk związanych ze strategią „zero emission”. Specjaliści ds. raportowania niefinansowego, eksperci ds. zrównoważonego budownictwa będą mogli liczyć na wiele oferta pracy, a także możliwości rozwoju zawodowego. Trend ten nie ogranicza się jedynie do „zielonych stanowisk pracy”, lecz wprowadza „zielone kompetencje” jako integralny element rynku pracy. Oznacza to, że pożądani w tym obszarze będą kandydaci, którzy wyróżniają się m.in. świadomością oraz szacunkiem dla środowiska, rozumieniem ekologicznych rozwiązań, innowacyjnością w zidentyfikowaniu zielonych możliwości, czy też posiadają umiejętności strategiczne i przywódcze, aby wspomóc kadrę menadżerska w stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi miejsca pracy – podsumowuje ekspertka Manpower.