Columbus Energy: EBIDTA dodatnia po raz pierwszy od wielu kwartałów

Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy
Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy

W trzecim kwartale 2023 r. Grupa Columbus osiągnęła prawie 120 mln zł skonsolidowanych przychodów, a w ciągu 9 miesięcy br. 371,1 mln zł. Skonsolidowana wartość EBITDA wyniosła 63 tys. zł. To znacząca poprawa wyników wobec poprzednich dwóch kwartałów.

Jak wynika z opublikowanego dziś raportu okresowego Columbus Energy, przychody Grupy w trzecim kwartale były porównywalne do poprzednich dwóch kwartałów br. i wyniosły 119,7 mln zł. Natomiast skonsolidowana wartość EBIDTA wyniosła 63 tys. zł, podczas gdy w pierwszym i drugim kwartale br. były to wartości ujemne (-4,3 mln zł oraz -22,6 mln zł), podobnie jak w analogicznym okresie 2022 r.       (-7,1 mln zł).
To jest najważniejsza informacja, ponieważ po wielu kwartałach reorganizacji (przez wpływ legislacji na nasz biznes) wypracowana przez nas EBIDTA, zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym, osiągnęła dodatnią wartość. Co ważne, nie jest to rezultat jednorazowych zdarzeń, tylko efekt poprawy biznesu podstawowego – twierdzi Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Columbus Energy S.A. 

W komentarzu do wyników Zarząd Columbus przypomina, że działalność Grupy w podstawowym segmencie, jakim jest sprzedaż produktów OZE do klientów indywidualnych i biznesowych, była w tym okresie satysfakcjonująca. Łącznie, na rynku polskim, czeskim i słowackim, Columbus zrealizował 14 000 kWp w instalacjach fotowoltaicznych, zamontował 139  pomp ciepła i 191 magazynów energii, zwiększając marże jednostkowe w każdym z segmentów.

Wśród najważniejszych wydarzeń omawianego okresu Zarząd wymienia: sfinalizowanie transakcji sprzedaży farm do Grupy ENGIE, co pozwoliło pozyskać środki na spłatę części zobowiązań wobec akcjonariusza DC24, wykupienie udziałów w spółkach w Republice Czeskiej i Słowacji oraz podpisanie porozumienia Term Sheet z DTEK Renewables International B.V., którego celem jest finansowanie budowy magazynów o mocy 398 MW i pojemności 1,6 GWh.

Warto przypomnieć, że tuż po zakończeniu trzeciego kwartału Columbus opublikował nową strategię rozwoju na kolejne 5 lat.

Poprzez wyznaczenie celów krótko- i długoterminowych wskazaliśmy naszym akcjonariuszom i wszystkim zainteresowanym naszą Grupą, w którym kierunku transformujemy naszą organizację i dlaczego – mimo spowolnienia rynku OZE w Polsce – wiemy, że jesteśmy i będziemy jednym z głównych graczy na tym rynkukomentuje Dawid Zieliński.

Zarząd Columbus zapowiedział też, że najbliższe miesiące będą obfitować w ciekawe i perspektywiczne wydarzenia w Grupie.