Księgowi boją się KSeF – wyniki badania

Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój platformy Banqup w Polsce
Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój platformy Banqup w Polsce

Za niecały rok zacznie w Polsce działać Krajowy System e-Faktur (KSeF). Wraz z jego uruchomieniem, jedynym obowiązującym formatem dokumentu księgowego staną się tzw. faktury ustrukturyzowane, wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Planowane zmiany budzą duże zaniepokojenie wśród księgowych – wynika z badania zrealizowanego przez Unifiedpost Group.

  • Księgowi boją się, że wprowadzeniu KSeF towarzyszyć będzie zamieszanie w przepisach.
  • Obawiają się także problemów z funkcjonowaniem samego systemu.

1 stycznia przyszłego roku korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Firmy zostaną tym samym zmuszone do wystawiania wyłącznie faktur elektronicznych, a za fakturowanie poza KSeF grozić będą kary finansowe.

Księgowi bardzo sceptycznie podchodzą jednak do planów uruchomienia KSeF. Ich niepokój budzą zarówno niejasne przepisy, jak i ryzyko, że sam system nie będzie funkcjonował prawidłowo. Odpowiedzialność za potencjalne problemy przypisują Ministerstwu Finansów.

Księgowi boją się KSeF

Strach przed nowym prawem

Źródłem obaw są złe doświadczenia związane z wcześniejszym wdrażaniem regulacji tworzonych przez resort. Jak wynika ze zrealizowanego przez Unifiedpost Group badania pt. KSeF. Fakty. Obawy. Wątpliwości, Księgowi z dużą rezerwą oceniają pracę Ministerstwa Finansów. 71 proc. ankietowanych ocenia jakość przepisów tworzonych przez resort jako złą lub bardzo złą. Równie surowe są oceny dotyczące komunikacji urzędników z przedsiębiorcami (63 proc.) i przewidywalności działań ministerstwa (62 proc.).

W odniesieniu do samego KSeF, księgowi są nieco bardziej wyrozumiali i na niejednoznaczność przepisów zwróciło uwagę “tylko” 34 proc. z nich. Respondenci obawiają się, że zasady działania systemu nie zostaną zrozumiane przez przedsiębiorców i że niezadowolenie z tego powodu zwróci się właśnie przeciwko księgowym. Dla 26 proc. respondentów problemem może być także konieczność dostosowania używanych obecnie systemów informatycznych. Obawy księgowych związane z wprowadzeniem KSeF

– O ile firmy nie mają pełnego wpływu na prace legislacyjne i ostateczny kształt przepisów tworzonych przez Ministerstwo Finansów, tak kwestie związane z oprogramowaniem zależą od samych przedsiębiorców – komentuje wyniki badania Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój w Polsce platformy Banqup. – Przygotowując się na wdrożenie KSeF warto zapoznać się z wersją systemu, którą resort udostępnił już 1 stycznia zeszłego roku oraz zastanowić się nad funkcjonalnością, jaką mogą zapewniać zgodne z KSeF programy finansowe i aplikacje związane z wymianą dokumentów oraz księgowością. Narzędzia tego typu powinny zapewniać nie tylko wymianę dokumentów za pośrednictwem KSeF, ale również dodatkowe rozwiązania potrzebne w zarządzaniu firmą. Mogą to być uproszczone płatności, wystawianie faktur, narzędzia analityczne (na przykład związane z zarządzaniem płynnością finansową) oraz integracja danych z naszych kont bankowych. Jeśli firma współpracuje z partnerami zagranicznymi, warto również wybrać program dostosowany do przepisów podatkowych w innych krajach – dodaje Krzysztof Pulkiewicz.