Kuehne + Nagel publikuje wyniki za III kw. 2019 r.

Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International AG
Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International AG
  • Transport morski ze znacznym wzrostem wolumenu i EBIT
  • Transport lotniczy ze zwiększonym zyskiem brutto
  • Dywizja spedycji drogowej utrzymuje silną pozycję
  • Pierwsze wyniki procesu restrukturyzacji logistyki kontraktowej
  • Wolne przepływy pieniężne – wzrost o 363 mln CHF

Grupa Kuehne + Nagel 01-09.2019 01-09.2018 Zmienność
CHF mln      
Obrót netto  15,838 15,361  3,1%
Zysk brutto  5,989  5,736  4,4%
Wynik operacyjny EBITDA  1,341  906  48,0%
Skorygowany EBITDA (bez IFRS16)  972  906  7,3%
EBIT  794  745  6,6%
Skorygowany EBIT (bez IFRS16)  786  745  5,5%
Zysk za okres  598  580  3,1%
Skorygowany zysk (bez IFRS16)  602  580  3,8%
Wolne przepływy pieniężne  617  254 >100%


Kuehne + Nagel znacznie poprawiło swoje wyniki w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 r. Transport morski i drogowy utrzymały silną pozycję w trzecim kwartale. Napięta sytuacja rynkowa doprowadziła do spadku wolumenu spedycji lotniczej. Restrukturyzacja w zakresie logistyki kontraktowej przyniosła pierwsze wyniki. Obroty netto Grupy wzrosły o 3,1% rok do roku do 15,8 mld CHF, zysk brutto o 4,4% do 6,0 mld CHF, EBIT o 6,6% do
794 mln CHF, a zysk w tym okresie o 3,1% do 598 mln CHF. Organiczny wzrost obrotów netto wyniósł 4,3%, sytuacja na rynku walutowym miała negatywny wpływ – 2,9%, a akwizycje pozytywny – 1,7%.

Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International AG komentuje: „Mimo stale utrzymującej się, napiętej sytuacji na globalnym rynku, Kuehne + Nagel notuje bardzo dobre wyniki. Szczególnie w dywizji morskiej i drogowej, w zakresie których mocno koncentrujemy się na zapewnieniu cyfrowej obsługi Klienta i efektywności cenowej. Pomimo zwiększonej destabilizacji rynkowej wyniki finansowe transportu lotniczego w ostatnich kwartałach utrzymują się. Przejęcie Quick International Courier, Inc. miało pozytywny wpływ na naszą działalność. W ciągu kolejnych miesięcy, nie tracąc narzuconego sobie tempa, będziemy kontynuować rozwój.  

Spedycja morska

Przy wzroście o 7,3% rok do roku do 5,6 mld CHF, transport morski odnotował bardzo solidny wzrost obrotów netto i po raz kolejny poprawił swoje wyniki w trzecim kwartale. Kuehne + Nagel mimo ogólnej stagnacji na rynku znacznie zwiększył możliwości w zakresie spedycji morskiej. Za pośrednictwem 3,67 milionów standardowych kontenerów (TEU) Grupa przetransportowała 152 000 sztuk więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (+4,3%). Głównymi czynnikami sukcesu były strategia selektywnego wzrostu, efektywne zarządzanie kosztami i wyjątkowa jakość usług. EBIT wzrósł o 10,2% rok do roku do 357 mln CHF. Dywizja morska poprawiła współczynnik konwersji (stosunek EBIT do zysku brutto) do 30,4%, utrzymując tym samym pozycję lidera w branży.

Grupa Kuehne + Nagel 01-09.2019 01-09.2018 Zmienność
CHF mln      
Obrót netto 5,633 5,250 7,3%
Zysk brutto 1,173  1,116  5,1%
EBIT  357  324  10,2%

 

Spedycja lotnicza

W warunkach globalnej niepewności gospodarczej i rosnących barier handlowych rynek lotniczy notował spadki. W wyniku zmniejszonego popytu w niektórych kluczowych branżach, wolumen przesyłek lotniczych w firmie Kuehne + Nagel spadł o 6,4% rok do roku do 1,22 mln ton. Mimo tego, spedycja lotnicza zwiększyła zysk brutto, szczególnie w sektorach farmaceutycznym, produktów łatwo psujących się i przesyłek o krytycznym czasie dostawy. Integracja Quick International Courier, Inc. przebiega zgodnie z planem. Quick, jeden z liderów rynku w zakresie usług transportowych i logistycznych o krytycznym czasie dostawy dla branży farmaceutycznej i lotniczej osiągnął pozytywne wyniki w trzecim kwartale 2019 roku. Spadek EBIT o 3,0% rok do roku do 263 mln CHF oznacza odporność mimo trudnych warunków na rynku.

Grupa Kuehne + Nagel 01-09.2019 01-09.2018 Zmienność
CHF mln      
Obrót netto 3,503 3,598 -2,6%
Zysk brutto 997 895 11,4%
EBIT 263  271 -3,0%

 

Spedycja drogowa

Obroty netto w dywizji drogowej wzrosły o 2,0% rok do roku do 2,7 mld CHF, a zysk brutto o 4,1% do 846 mln CHF. Pomimo spowolnienia w handlu międzynarodowym jednostka ta ponownie zanotowała wzrost. Ilość przesyłek drobnicowych we Francji i Niemczech pozostała niezmienna. W Austrii i Europie Wschodniej Kuehne + Nagel wzmocniło sieć transportu drogowego poprzez przejęcie Grupy Jöbstl. W Ameryce Północnej zanotowaliśmy wzrost dzięki utrzymującej się działalności kluczowych Klientów. Transport intermodalny dalej się osłabia między innymi z powodu spadających cen ropy. EBIT wzrósł o 8,8% rok do roku do 62 mln CHF.

Grupa Kuehne + Nagel 01-09.2019 01-09.2018 Zmienność
CHF mln      
Obrót netto 2,682 2,630 2,0%
Zysk brutto 846  813 4,1%
EBIT 62  57 8,8%

 

Logistyka kontraktowa

W trzecim kwartale 2019 roku trwająca restrukturyzacja logistyki kontraktowej przyniosła rezultaty. Jednorazowe zyski ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 23 mln CHF (rok poprzedni: 11 mln CHF) zostały uwzględnione w EBIT. Ze względu na środki optymalizujące kapitał firmy i wzmożoną koncentrację na aktywnościach o wyższej marży zysku obroty netto wzrosły o 3,5% rok do roku do 4,0 mld CHF, a zysk brutto o 2,1% do 3,0 mld CHF. Wzrost ten był znacznie wolniejszy niż w poprzednim roku. Wraz z otwarciem nowych centrów dystrybucyjnych w Luksemburgu, Niemczech oraz w Belgii, dywizja logistyki kontraktowej koncentrowała się na gwałtownym zwiększaniu już wysokiej jakości w obsłudze branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej oraz sprzedaży e-commerce. Przegląd portfela firmy i rosnąca wydajność spowodowały, że EBIT wyniósł o 112 mln franków szwajcarskich, co oznacza wzrost o 20,4% rok do roku.

Grupa Kuehne + Nagel 01-09.2019 01-09.2018 Zmienność
CHF mln      
Obrót netto 4,020 3,883 3,5%
Zysk brutto 2,973 2,912 2,1%
EBIT 112  93 20,4%