Kwiecień przyniósł spadki w sprzedaży pożyczek

pieniądze

Liczba udzielonych pożyczek spadła w kwietniu do poziomu 306 tys. sztuk wobec niemal 325 tys. w marcu, a wartość udzielonego finansowania przez firmy pożyczkowe, z wyłączeniem segmentu płatności odroczonych, spadła do poziomu 1,09 mld zł wobec 1,16 mld zł miesiąc wcześniej – wynika z analizy Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego na podstawie danych CRIF.

Po słabym początku roku dla instytucji pożyczkowych, marzec przyniósł odbicie sprzedaży, jednak trend wzrostowy nie utrzymał się na dłużej. Kwiecień upłynął pod znakiem spadków. Instytucje pożyczkowe przyznały o 5,8 proc. mniej pożyczek niż miesiąc wcześniej, na kwotę o 5,9 proc niższą. Głównym czynnikiem, który zadziałał na niekorzyść branży, była mniejsza liczba dni roboczych. W kwietniu było ich 19 wobec 23 w marcu, co istotnie wpłynęło na finalną sprzedaż.

Zainteresowanie pożyczkami większe niż rok temu

Liczba odpytań w sprawie klientów aplikujących o pożyczkę spadła w kwietniu do poziomu 794,5 tys. wobec 920,8 tys. w marcu, co przekłada się na dynamikę -13,7 proc. miesiąc do miesiąca. W ujęciu rocznym natomiast odczyt wskazał na 14 proc. wzrost w stosunku do kwietnia 2022 roku. Przy czym należy zauważyć, że kwiecień był w zeszłym roku jednym z najsłabszych miesięcy pod kątem liczby aplikacji o finansowanie.

Średnia wartość pożyczki podobna do kwot sprzed czterech lat

Średnia wartość pożyczki udzielonej w kwietniu 2023 r. wyniosła 3566 złotych. Wskaźnik ten jest zbliżony do odczytów z poprzednich miesięcy. Rynek od stycznia obserwuje stabilizację średniej kwoty przyznanej pożyczki na poziomie od 3400 do 3600 zł, a więc na poziomach analogicznych do osiąganych przez branżę jeszcze w 2019 roku. Warto podkreślić, że od tamtego czasu zarówno poziom wynagrodzeń w gospodarce, jak i inflacja istotnie wzrosły, co oznacza, że aktualnie taka pożyczka ma znacznie dużo niższą wartość niż miało to miejsce cztery lata temu.

Liczba instytucji pożyczkowych, uczestniczących w systemie wymiany informacji firmy CRIF, które w poprzednim miesiącu udzieliły chociaż jednej pożyczki, wyniosła w kwietniu 36, z czego 5 z nich to podmioty udzielające finansowania w formule BNPL. Wskaźnik ten utrzymał się na poziomie z marca, kiedy to trzy podmioty zawiesiły bądź zakończyły działalność.

Analizując sytuację w sektorze należy mieć na uwadze, że branża pożyczek pozabankowych jest nadal w fazie głębokich zmian. W maju br. wszedł w życie kolejny pakiet regulacji z ustawy antylichwiarskiej, tj. nowe zasady weryfikacji kredytowej klientów, które mocno wpływają na działalność operacyjną instytucji pożyczkowych i znacznie zwiększają koszt prowadzonej działalności, co z pewnością będzie miało przełożenie na wyniki rynku w kolejnych miesiącach.spadki w sprzedaży pożyczek spadki w sprzedaży pożyczek