Legimi ze wzrostem przychodów o 48 proc. rdr. w III kw. 2021 r.

Mikołaj Małaczyński
Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi

Legimi, pionier modelu subskrypcyjnego na polskim rynku publikacji elektronicznych, podsumowuje III kw. 2021 r. W minionym okresie Spółka wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody na poziomie skonsolidowanym, w III kwartale 2021 roku, zwiększyły się rdr. o 48 proc., wynosząc blisko 12,7 mln zł, a zysk netto osiągnął wartość ponad 562 tys. zł. Trzeci kwartał br. to dla Legimi kontynuacja przyrostu bazy abonentów – liczba tych indywidualnych wzrosła rdr. o 43 proc. rdr., zbliżając się do 110 tys., a liczba klientów, liczona jako suma abonentów i klientów korporacyjnych oraz bibliotecznych, wyniosła blisko 157 tys., co oznacza wzrost o 51 proc. rdr.

– Ostatni raportowany przez nas kwartał był dla naszej Spółki okresem dynamicznego wzrostu, czego odzwierciedleniem są nasze wyniki finansowe. Legimi nieustannie się rozwija, powiększając bazę swoich abonentów. Jesteśmy teraz świadkami ograniczenia obostrzeń i stopniowego powrotu społeczeństwa do poziomu aktywności sprzed pandemii, co oczywiście ma wpływ na ponoszone przez nas koszty i rentowność naszej działalności – komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

Legimi sukcesywnie poprawia kluczowe KPI swojego biznesu, utrzymując dynamiczny trend przyrostu abonentów na rynku polskim, a tym samym umożliwiając systematyczną poprawę sytuacji finansowej Spółki i proporcjonalne zwiększanie jej przychodów, co w efekcie pozwoliło na spłatę zapadających w lipcu br. obligacji serii U, w kwocie 2,585 mln zł oraz odblokowało możliwość pozyskania długoterminowego kredytu bankowego na kwotę 2,0 mln zł.

Miniony kwartał to także dalsze prace Spółki nad aplikacją Legimi 4.0. Nowa wersja, w porównaniu do Legimi 3.0., będzie jeszcze bardziej wydajna i będzie zawierała również szereg innowacyjnych funkcjonalności spełniających obecne potrzeby użytkowników. Na platformie dostępnych jest ponad 69 tysięcy tytułów publikacji w modelu abonamentowym oraz ponad 200 tys. tytułów poza abonamentem

W ramach zakończonych już prac, oddano pierwsze funkcjonalności nowej platformy. Stale rozwijamy swoją aplikację i mamy na celu utrzymanie pozycji lidera innowacji w obszarze e-czytelnictwa. Korzystając z dofinansowania z NCBiR rozpoczęliśmy także prace nad systemem rekomendacji, wykorzystującym algorytmy sztucznej inteligencji, w celu podniesienia jakości oferowanych przez nas usług, zwiększenia poziomu lojalności oraz zmniejszenia liczby rezygnacji użytkowników platformy – Mikołaj Małaczyński.