Legimi ze wzrostem przychodów ze sprzedaży w IV kwartale o 31 proc. rdr.

Mikołaj Małaczyński
Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi

Legimi, pionier modelu subskrypcyjnego na polskim rynku e-książki, wygenerował 17,7 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2022 r., co oznaczało dynamikę wzrostu na poziomie 31 proc. rdr. Na poziomie jednostkowym spółka zanotowała przychody w wysokości 17,6 mln PLN, a zysk netto osiągnął wartość 767 tys. W celu poprawienia wyników finansowych Legimi zdecydowało się na pierwszą od 5 lat podwyżkę cen abonamentów.

W IV kwartale 2022 r. Legimi notowało dalsze wzrosty przychodów ze sprzedaży oraz liczby użytkowników. Na poziomie jednostkowym spółka odnotowała 17,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz 767 tys. zysku netto. Skonsolidowane przychody wyniosły natomiast 17,7 mln PLN, dając dynamikę wzrostu na poziomie 31 proc. rdr. Stale odczuwalne czynniki inflacyjne, przejawiające się w wyższych kosztach operacyjnych oraz wyższych jednostkowych kosztach zakupu treści wpłynęły na skonsolidowany zysk netto firmy. Poniosła ona stratę w wysokości 65 tys. PLN. W celu poprawienia wyników finansowych Legimi zdecydowało się, po razy pierwszy od 5 lat, na podwyższenie cen abonamentów

Cieszymy się, że Legimi stale powiększa wartość generowanych przychodów oraz liczbę użytkowników. Chcąc kontynuować polepszanie jakość naszych usług, mając na uwadze presję inflacyjną, postanowiliśmy w minionym kwartale, po raz pierwszy od 2017 roku, podwyższyć ceny abonamentów. Warto zaznaczyć, że podwyżka nie tyczy się wszystkich użytkowników, tylko tych, którzy aktywowali swoje konta po 28 grudnia 2022 r. Wierzymy, że ten krok zapewni nam stopniową poprawę wyników finansowych, którą realnie będziemy mogli zaobserwować za kilka kwartałów – komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

W minionym kwartale Legimi zakończyło prace nad wdrożeniem szeregu funkcjonalności w ramach projektu Legimi 4.0. Było to m.in. wsparcie dla systemów odsłuchu audiobooków w samochodach Android Auto i Apple CarPlay, rozszerzeniu funkcjonalności synchrobooków® czy rozwoju aplikacji na e-czytniki. Jednocześnie ruszyły prace nad projektem Legimi 5.0, na który spółka ma już wiele nowych pomysłów.

– Wartym podkreślenia jest fakt stabilnego rozwoju biznesu w Niemczech. Umożliwiło nam to realizację założeń strategicznych, czyli konwersji ruchu pozyskiwanego z aplikacji Readfy. Stale powiększamy liczbę użytkowników na polskim i niemieckim rynku. Łącznie mamy ich już ponad 210 tys. Systematycznie zwiększamy również katalog treści, których liczba oferowana w abonamentowych pakietach Legimi przekroczyła 180 tys., a dodatkowe 280 tys. książek jest dostępnych poza abonamentem – dodaje Mikołaj Małaczyński.