Lider, przywódca, wizjoner według Józefa Wancera

Józef Wancer
Józef Wancer

Na czym polegają różnice między byciem liderem a przywódcą? Czego potrzebują liderzy i przywódcy, by być bohaterami w oczach swoich pracowników? Jak planować karierę i budować relacje w środowisku zawodowym? I w końcu, dlaczego stabilność w firmie jest zdradliwa? To przykładowe pytania, na które odpowiedzi znajdziemy w 10-odcinkowym cyklu Wykładów NNO zrealizowanym przez Fundację Nienieodpowiedzialni pt.: „Moja wizja przywództwa” z udziałem Józefa Wancera, nestora polskiej bankowości.

Józef Wancer jest absolwentem ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu. Uchodzi za nestora polskiej bankowości i jest liderem z szerokim doświadczeniem w międzynarodowej bankowości. Dziś jest Honorowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska. Cykl wykładów z udziałem Józefa Wancera powstał w ramach projektu społecznego NNO i jest dostępny na nno.pl oraz kanale YouTube Nienieodpowiedzialnych. Jak wygląda wizja przywództwa według Józefa Wancera?

Bycie liderem to nie to samo co bycie przywódcą

Lider dla mnie to osoba, która posiada bardzo duże umiejętności organizacyjne. To osoba, która potrafi organizować procesy, odpowiada za jakość produktów i za wykonanie obowiązku, celu. Natomiast przywódca to osoba, która myśli o świecie, o ekosystemie i o tym, co należy zrobić, aby zachowana była symbioza między tym co firma robi, a tym czego wymaga środowisko. Przywódca interesuje się tym, co dzieje się na świecie, w regionie, w kraju i w branży. To osoba, która patrzy na wszystko z lotu ptaka, strategicznie. Bardzo często jest wizjonerem.

Harmonia pomiędzy wartościami firmy a wartościami pracowników

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości. Wydaje mi się, że dla lidera czy przywódcy bardzo ważne jest to, aby zdobyć zaufanie pracowników, inwestorów i klientów. A więc ta wartość jest nadzwyczaj istotna. Drugą wartością, która była i jest ważną dla mnie, jest dawanie pracownikom możliwości, aby byli szczęśliwi jako pracownicy i żeby jednocześnie mogli połączyć pracę z domem.

Różnorodność nie boli, różnorodność to nie choroba

Różnorodność jest jedną z najważniejszych cech, która powinna być częścią każdej kultury korporacyjnej. Różnorodność nie boli. Różnorodność to nie choroba. Inność to też nie choroba. Różnorodność dotyka równouprawnienia. Równouprawnienie pokazuje, że jesteśmy wszyscy traktowani w równy sposób i mamy takie same szanse. Do szczęścia.

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne

Firmy rozumieją dzisiaj, że ich przyszłość jest uzależniona od akceptacji społeczeństwa. W związku z tym są one odpowiedzialne za to, co się dzieje w kraju, w naszym środowisku, społeczeństwie. Chodzi o to, żeby finansować te podmioty, które są ważne dla życia społecznego, a więc na przykład szkoły, artystów, uzdolnioną młodzież. To wszystko jest po to, żeby ratować świat, społeczeństwo. A to oznacza również, że ratuje się własne firmy.

Zarządzanie przez angażowanie i poczucie wolności

Trudno powiedzieć jaki styl zarządzania powinno się wybrać w danym momencie, bo wszystko jest uzależnione od okoliczności. Jeżeli cele są natury projektowej, kryzysowej to najlepiej mieć przywódcę, który charakteryzuje się tym, że lubi podejmować decyzje solo, czyli styl bardziej autokratyczny. I takie osoby w takich momentach są najbardziej skuteczne. Problem polega na tym, że jeżeli ma to miejsce w dłuższym okresie to psuje tkanki kultury korporacyjnej. Po drugiej stronie mamy styl bardziej liberalny, który bardzo mi odpowiada. Dlatego że to jest styl, który wywołuje bardzo przyjemne wstrząsy w firmie. Dążymy ku lepszemu, nawet jeżeli jest jakiś chaos w firmie, to taki styl zarządzania doprowadza do tego, że pracownicy zaczynają się angażować. A to najważniejsza rzecz w firmie, żeby pracownicy wzięli na siebie odpowiedzialność za to, co mają wykonać.

O karierę trzeba dbać hamując swoje ego i zachowując pokorę

Kariera to jest coś, co żyje z nami przez cały okres życia zawodowego. Osoba, która myśli o swojej karierze to osoba, która potrafi zaplanować swoją karierę. Kariera jest również uzależniona od relacji – to wynik pracy i tego co się dostaje od innych, jak również tego co się daje innym. Jeżeli nie ma tej symbiozy, równowagi to nie można mówić o ciekawej karierze.

Pułapki, których nie można przewidzieć, ale z którymi trzeba dać sobie radę

Zawsze powinniśmy mieć przed sobą, że jest coś, co jest bardzo trudne do osiągnięcia. Człowiek nie powinien się bać zwrócić się o pomoc do innych osób. Trzeba wierzyć innym i mieć zaufanie do ludzi.

Relacje są kluczowym elementem sukcesu człowieka

Dialog jest najlepszym narzędziem do tego, żeby nawiązywać relacje i żeby utrzymywać odpowiednie relacje. Trzeba nauczyć się przede wszystkim wsłuchiwać się w to, co ludzie mówią. Trzeba starać się więcej słuchać a mniej mówić. Nie należy z tym przesadzać dlatego, że inni też chcą dowiedzieć się czegoś o tobie.

Stabilność w firmie jest zdradliwa

Wydawałoby się, że wszystkie firmy chcą osiągnąć stabilność i do pewnego poziomu jest to zrozumiałe. Natomiast jeśli trwa to za długo oznacza to, że firma nie widzi co dzieje się na rynku, bo rynek ciągle się zmienia. Okoliczności się zmieniają i środowisko się zmienia i w związku z tym potrzeby klientów również się zmieniają. Dlatego bardzo ważne jest, żeby lider czy przywódca od czasu do czasu wbijał kij w mrowisko i testował to, co się dzieje.

NNO – po stronie odpowiedzialności

NNO to miejsce rozmów, społeczność i ośrodek niezależnych treści. Do rozmów, dyskusji i debat prowadzonych w NNO zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli szeroko rozumianej nauki – filozofów, etyków, psychologów, socjologów, działaczki i działaczy praw człowieka, ekologów oraz liderki i liderów biznesu. NNO powstało w wyniku rozwoju projektu społecznego Nienieodpowiedzialni o charakterze filozoficzno-biznesowym, realizowanym przez Fundację Nienieodpowiedzialni. W jego skład wchodzi serwis nno.pl (dawniej nienieodpowiedzialni.pl), Magazyn NNO, seria książek “Rozmowy o odpowiedzialności” oraz coroczna Konferencja Nienieodpowiedzialni.

NNO i Fundacja Nienieodpowiedzialni powstały z inicjatywy Grupy ANG S.A. – ogólnopolskiej firmy pośrednictwa finansowego, która od lat działa na rzecz budowania i rozwoju etycznej, odpowiedzialnej sprzedaży, biznesu oraz odpowiedzialności społecznej. Projekt działa i jest rozwijany dzięki środkom pozyskiwanym od darczyńców i partnerów.