Lokum Deweloper prezentuje wyniki sprzedaży za I kwartał 2024 r.

Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper
Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper

Działająca głównie we Wrocławiu Grupa Lokum Deweloper w I kwartale br. odnotowała znaczny spadek sprzedaży, zawierając 70 umów przedwstępnych i deweloperskich (-55% r/r, -53% kw./kw.). Do końca marca klientom przekazano 138 lokali.

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 r. objął umowami przedwstępnymi lub deweloperskimi 60 lokali we Wrocławiu oraz 10 w Krakowie. Ostatniego dnia marca Grupa miała podpisanych 15 umów rezerwacyjnych, o 79% mniej niż w tym samym czasie rok wcześniej.

W I kwartale br. Lokum Deweloper przekazał klientom łącznie 138 lokali (+30% r/r): 116 na rynku wrocławskim oraz 22 w Krakowie.

W pierwszym kwartale tego roku zanotowaliśmy duży spadek sprzedaży w wysokości 55% r/r oraz 53% kw/kw. Wynik ten jest zgodny z naszymi przewidywaniami. Z uwagi na przedłużające się oczekiwania na uzyskanie nowych pozwoleń na budowę nasza oferta jest dziś skromna, a szybkie jej poszerzenie nie wydaje się prawdopodobne. Mamy nadzieję na uruchomienie nowego projektu dopiero pod koniec roku. Niestety skutkuje to tym, że w jeszcze większym stopniu musimy koncentrować naszą uwagę na dostosowaniu cen i tempa sprzedaży do wielkości aktualnie posiadanej oferty. Problem ten dotyka wielu deweloperów, szczególnie średniej i mniejszej wielkości. Zapewne, gdyby urzędy pracowałyby sprawniej, ceny mieszkań byłyby niższe, gdyż w mniejszym stopniu stałe koszty działalności miałyby na nie wpływ. W tym roku oczekujemy sprzedaży ok. 350 lokali, czyli o połowę mniej, niż w zeszłym roku, przy niewiele niższym zatrudnieniu i dużych kosztach stałych spółki związanych z przygotowaniem nowych inwestycji mówi Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Z końcem I kwartału Grupa miała w ofercie 372 lokale, z czego 223 gotowe do odbioru. W budowie były w tym czasie 584 lokale we Wrocławiu.