LS Tech-Homes S.A. po 1 kw. 2017 r. z zyskiem netto w wysokości blisko 3,3 mln zł

0

LS Tech-Homes S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, chce osiągnąć w najbliższych latach wysokie tempo rozwoju dzięki stałemu wzrostowi portfela zamówień. Spółka postawiła na innowacyjność i stała się polskim liderem budownictwa w technologii modułowej.

LS Tech-Homes S.A. zakończyła 1 kw. 2017 r. zyskiem netto w wysokości blisko 3,3 mln zł, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły poziom 10,1 mln zł, co było najlepszym kwartalnym wynikiem finansowym w historii Emitenta. Osiągnięcie wysokiej progresji wyników finansowych było rezultatem efektywnego wykorzystania potencjału produkcyjnego własnych zakładów oraz prowadzenia intensywnych działań marketingowo-sprzedażowych. Spółka realizowała również przyjęty plan rozbudowy zasobów kadrowych w pionie produkcyjnym, technicznym oraz sprzedażowym.

Swój sukces LS Tech-Homes S.A. zawdzięcza podążaniu za najnowszymi światowymi trendami rozwoju budownictwa, które stawiają trudne dotychczas do spełnienia wymagania: krótkiego czasu realizacji oraz wysokiej jakości wykonania inwestycji.  Spółka chcąc sprawować pełną kontrolę nad jakością swojej produkcji już w pierwszej fazie działalności skupiła się na wypracowaniu technologicznego know-how, dzięki bliskiej współpracy swoich specjalistów z działu R&D (Research and Development) z Instytutem Techniki Budowlanej z Warszawy oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Zdobyte dzięki tej kooperacji doświadczenie oraz będąca jej efektem nowatorska technologia wytwarzania płyt kompozytowych do produkcji prefabrykatów zaowocowały  przyznaniem LS Tech-Homes S.A. w marcu br. prestiżowego tytułu Rynkowego Lidera Innowacji – „Lider 5-lecia 2012-2017”. Z kolei Prezes Zarządu Spółki – Mirosław Pasieka, został dodatkowo wyróżniony Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji, przyznanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

Głównym celem LS Tech-Homes S.A. jest dostarczanie modułowych rozwiązań pod klucz obejmujących również instalacje sanitarne i elektryczne, a także zdefiniowane przez inwestora umeblowanie. Tego typu technologia wzbudza niezwykle wysokie zainteresowanie sieci franczyzowych, co wynika z wysokiej powtarzalności standardu wykonania, niedostępnej dla technik konwencjonalnych szybkości montażu, a także symbolu nowoczesności oraz postępu. Równie duże zainteresowanie oferowaną przez Spółkę technologią zgłaszają wyższe uczelnie (miasteczka akademickie) oraz branża hotelarska (rozwój sieci oraz zagospodarowanie trudnodostępnych terenów).

Czytaj również:  Grupa AFORTI publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2018