Laser-Med S.A. ma list intencyjny ws. połączenia z One More Level S.A.

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Laser-Med S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., podpisała list intencyjny w sprawie połączenia z podmiotem z branży gier komputerowych – One More Level S.A. Spółki będą obecnie realizowały proces due diligence i przygotowywały Term Sheet, którego podpisanie ma nastąpić do końca maja br.

Laser-Med S.A. oraz One More Level S.A. dostrzegają korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzają wykorzystać efekty synergii, płynące z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów. W związku z tym Spółki podjęły decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie połączenia obu Spółek i podpisały list intencyjny w tym zakresie. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki One More Level S.A. (spółka przejmowana) na spółkę Laser-Med S.A. (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom spółki One More Level S.A. akcji Laser-Med S.A. Obecnie Spółki będą prowadziły proces due diligence oraz pracowały nad przygotowaniem Term Sheet, którego podpisanie zostało przewidziane do dnia 31.05.2017 r. Połączenie Spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obu Spółek.

„Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu procesu połączenia obu spółek, bowiem jesteśmy przekonani, że może ono przynieść istotne korzyści. Naszym celem jest to, aby po połączeniu powstał podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży gier komputerowych, który skutecznie wykorzysta efekty synergii wynikające z uzupełnienia wzajemnego potencjału rozwoju, zwiększenia skali działalności oraz redukcji kosztów funkcjonowania. Rozpoczynamy teraz proces badania obu spółek i przygotowujemy porozumienie w sprawie podstawowych warunków transakcji.” – wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki Laser-Med S.A.

Emitent w ramach realizacji nowych kierunków rozwoju w oparciu o zmieniony profil działalności – działalność inwestycyjną w obszarze produkcji gier komputerowych oraz mobilnych, nawiązał w maju 2017 r. współpracę z One More Level S.A. w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze planowania sprzedaży i budżetowania projektów, prowadzenia projektów i zarządzania ryzykiem projektowym, pozyskiwania finansowania, projektowania gier i aktualnych technologii (silniki gier) oraz procedur certyfikacji gier na poszczególnych platformach: PC, Microsoft, Sony.

One More Level S.A. to studio game developerskie, które powstało w 2014 roku i wydało takie gry jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings, Race to Mars. Producent ten jest także certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam. One More Level S.A. pracuje obecnie nad swoją najnowszą produkcją, będącą największym tytułem w historii Spółki, która trafi do dystrybucji na przełomie 2017/2018 roku nakładem jednego z największych światowych wydawców na platformy PC i konsole (PS4, Xbox One). W 2017 roku One More Level S.A. chce także wystąpić o dofinansowanie z NCBiR (Program GameINN) na rozwój innowacyjnych technologii związanych z nową produkcją.

„Nasza dotychczasowa współpraca z One More Level S.A. przebiega bardzo dobrze. Widzimy spore perspektywy rozwoju tej Spółki związane przede wszystkim z jej najnowszą grą, która ukaże się na przełomie 2017/2018 roku nakładem jednego z największych światowych wydawców. Rynek ten rośnie w Polsce co roku w bardzo dynamicznym tempie, co utwierdza nas w przekonaniu, że przyjęty kierunek rozwoju Spółki jest właściwy.” – zakończył Prezes Ciszewski.

Laser-Med S.A. osiągnęła w 1 kwartale 2017 roku zysk netto w kwocie 262 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 252 tys. zł. Wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych było możliwe dzięki skutecznej realizacji działań restrukturyzacyjnych, m.in. redukcji zobowiązań w łącznej wysokości ponad 161 tys. zł oraz zbyciu aktywów (środków trwałych) związanych z dotychczasowym przedmiotem działalności za kwotę ponad 159 tys. zł.