Mabion rozszerza współpracę z Novavax o prace analityczne dla nowego produktu – szczepionki połączonej przeciw grypie i COVID

mabion
  • 26 czerwca 2024 roku Mabion podpisał z Novavax kolejne rozszerzenie zakresu usług Umowy produkcyjnej z października 2021 roku, w postaci SOW#11 (ang. Statement of Work)
  • SOW#11 dotyczy opracowania przez Mabion nowej metody analitycznej opartej o technologię mapowania peptydowego i jej walidację, a następnie testowania tą metodą dostarczonych próbek produktu
  • Aneks dotyczy nowego produktu rozwijanego przez Novavax – szczepionki połączonej przeciw grypie i COVID (ang. COVID-influenza combination, CIC)
  • Współpraca z Novavax, na bazie obowiązującej do końca 2026 roku umowy, jest kontynuowana, a Mabion pozyskał od amerykańskiego partnera kolejne, atrakcyjne marżowo zlecenie na przeprowadzanie badań analitycznych dla nowego produktu
  • Kolejne zlecenie zawarte w ramach współpracy z Novavax jest potwierdzeniem wysokich kompetencji i skuteczności Mabion w zakresie dostarczania jakościowych usług CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization)

„Jedenaste zlecenie dodatkowe w postaci podpisanego SOW#11 to przede wszystkim rozszerzenie współpracy z Novavax na nowy obszar, jakim jest badanie kolejnego produktu w postaci szczepionki połączonej przeciw grypie i COVID, która w drugiej połowie tego roku ma wejść do fazy 3a badań klinicznych. Powierzenie nam tego zadania jest oznaką zaufania do naszych kompetencji i gotowości dla świadczenia zaawansowanych usług analitycznych. Warto podkreślić, że współpraca z Novavax jest cały czas kontynuowana i aktualnie oprócz zadań w ramach SOW#11 realizujemy na rzecz naszego amerykańskiego partnera szereg zleceń dodatkowych, obejmujących m.in. usługi analityczne i kontroli jakości dla szczepionki Nuvaxovid, w tym gotowego produktu i substancji czynnej, jak również transport i magazynowanie materiałów, substancji czynnej i produktu gotowego. Skala tych zleceń pod względem przychodów jest naturalnie niższa niż w przypadku samej usługi produkcyjnej, natomiast – co typowe w działalności CDMO – prace analityczne i logistyczne charakteryzują się atrakcyjną marżą. Perspektywy kontynuacji współpracy między naszymi podmiotami oceniamy pozytywnie” komentuje Sławomir Jaros, Członek Zarządu ds. Naukowych i Jakościowych w Mabion S.A.

Mabion w trakcie współpracy z Novavax potwierdził zdolność do szybkiego i skutecznego działania w zakresie wdrażania oraz analityki nowych produktów. Kolejne zlecenie (SOW#11) obejmuje zakres prac związanych z opracowaniem przez Mabion nowej metody analitycznej opartej o technologię mapowania peptydowego i jej walidację, a następnie prowadzenie na zlecenie Novavax regularnego testowania prób z wykorzystaniem opracowanej metody. SOW#11 dotyczy badań związanych z nowym produktem Novavax – szczepionką połączoną przeciw grypie i COVID oraz przewiduje możliwość rozszerzenia badań o nowe warianty produktu. Badania próbek pochodzących z produktów w rozwoju oraz komercyjnych będą prowadzone w standardzie GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice).

Pozostałe realizowane obecnie przez Mabion zlecenia dodatkowe obejmują: SOW#2 – analityka w zakresie badań kontroli jakości szczepionki Nuvaxovid, SOW#9 – opracowanie metody i wykonanie analizy mapowania peptydowego dla substancji czynnej (DS) i produktu gotowego (DP) próbek białka rS SARS-CoV-2 oraz SOW#10 – usługi logistyczne, w tym transport i magazynowanie materiałów, substancji czynnych szczepionek oraz produktów gotowych.

Zawarta w październiku 2021 roku umowa z amerykańskim Novavax sprawiła, że Mabion z sukcesem zaczął komercjalizować zbudowane kompetencje i zainicjował transformację we w pełni zintegrowaną firmę biofarmaceutyczną certyfikowaną GLP i GMP wraz z usługami CDMO między innymi w postaci analityki i wytwarzania kontraktowego. Realizacja umowy z Novavax została przedłużona do końca 2026 roku wskutek zawartych we wrześniu 2022 roku aneksów. Z końcem maja br. zakończyła się część gwarantowana w zakresie której Mabion świadczył usługi na bazie umowy produkcyjnej, a kontynuowane są prace w obszarze analityki i logistyki realizowane w ramach zawartych zleceń SOW.