Piotr Majchrzak nowym Prezesem Zarządu Grupy One-2-One

0
praca laptop

8 grudnia rada nadzorcza One-2-One zdecydowała o powołaniu jednego z głównych akcjonariuszy – Piotra Majchrzaka na stanowisko Prezesa Zarządu. Tomasz Długiewicz, dotychczas pełniący tę funkcję zostanie wiceprezesem Spółki. Do zarządu wejdzie również Wojciech Ratymirski, Dyrektor Finansowy. Zmiana ma na celu wzmocnienie zarządu w sferze kierowania grupą kapitałową oraz oddzielenie działalności inwestycyjnej od operacyjnej.

Dzisiaj dla One-2-One istotnym elementem jest zarządzanie grupą i jej finansowaniem. Piotr Majchrzak ma duże doświadczenie oraz dysponuje znajomością odpowiednich narzędzi zarządzania grupą kapitałową. Jestem przekonany, że jego kompetencje będą bardzo pomocne w realizacji strategii rozwoju Spółki. Zmiany własnościowe oraz wykorzystanie największych akcjonariuszy Spółki to optymalny sposób zarządzania grupą. – mówi Tomasz Długiewicz, dotychczasowy Prezes One-2-One.

Teraz naszym najważniejszym wyzwaniem jest uporządkowanie obszaru inwestycyjnego grupy kapitałowej One-2-One. Obecnie jesteśmy w trakcie emisji obligacji Spółki. Pozyskane środki planujemy przeznaczyć na inwestycje – mówi Piotr Majchrzak, nowy Prezes One-2-One.

Do zadań nowego Prezesa będzie należało zarządzanie grupą, nadzorowanie inwestycji oraz działalności spółek zależnych. Tomasz Długiewicz skoncentruje się na rozwoju nowych produktów grupy.

Piotr Majchrzak jest związany z One-2-One od blisko12 miesięcy, wówczas nabył 7,5% akcji spółki One-2-One. Do grudnia 2009 roku sprawował obowiązki prezesa zarządu MNI S.A., giełdowej spółki z tego sektora. Kierując nią doprowadził do znaczącego wzrostu jej przychodów i rentowności, kapitalizacja MNI wzrosła do ponad 400 mln zł. Piotr Majchrzak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Université de Bruxelles na wydziale ekonomicznym. Od początku kariery zawodowej związany był z branżą finansową i przez ponad 15 lat pełnił funkcje kierownicze i doradcze w wielu spółkach polskich i zagranicznych, gdzie zajmował się m.in. ich organizacją, restrukturyzacją i rozwojem działalności na polskim rynku.

Kolejne zmiany dotyczą nowo powołanego członka zarządu Spółki – Wojciecha Ratymirskiego, którego wejście w struktury zarządu jako Dyrektora Finansowego (stanowisko to piastuje w One-2-One od ponad roku) jest naturalnym krokiem w spółkach kapitałowych. Jest to kolejny etap współpracy pomiędzy One-2-One S.A., a IBD Management (podmiotem wyspecjalizowanym we wspomaganiu zarządzania w spółkach kapitałowych), w którym Wojciech Ratymirski jest jednym z partnerów.

Na stanowisku wiceprezesa pozostaje Sławomir Komiński. Z kolei zarząd, na własną prośbę, opuszcza Jarosław Przybyła, który dzięki temu będzie mógł skoncentrować się na koordynacji bieżącej działalności segmentów, za które odpowiada i relacjach z klientami Spółki.


Piotr Majchrzak dotychczas pracował między innymi na takich stanowiskach jak Dyrektor Zarządzający Banku Societe Genenerale, Prezes Zarządu Societe Generale Securities oraz Dyrektor Barclays Bank Plc. Zajmował Sie rozwojem działalności banków w Polsce w dziedzinie bankowości inwestycyjnej. Pełnił również funkcje Prezesa Zarządu TDA – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wcześniej był Prezesem MNI SA, MNI Mobile, Dyrektorem Wydziału Ekonomicznego PLL LOT S.A., Dyrektorem odpowiedzialnym za restrukturyzacje HORTEX S.A., Doradcą Prezesa Zarządu, Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, gdzie zajmował się definiowaniem i realizacja strategii inwestycyjnej, oraz Kierownikiem Wydziału Inwestycji Kapitałowych INTERBANK S.A.