Nowi inwestorzy w Meritum Banku

Pieniądze 50 mln PLN

WCP COOPERATIEF U.A., spółka zależna funduszu typu private equity Wolfensohn Capital Partners, L.P. oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zdecydowały się zainwestować w Meritum Bank. Nowi inwestorzy wyłożą w sumie 28 milionów euro, co wspólnie z inwestycją dotychczasowego wiodącego akcjonariusza – funduszu Innova Capital – zasili Meritum Bank łączną kwotą 34 milionów euro. Meritum Bank wykorzysta nowy kapitał do zwiększenia skali działania, zakończenia procesu restrukturyzacji oraz rozwinięcia akcji kredytowej, co ma przyczynić się do osiągnięcia większej dochodowości Banku. Umowa inwestycyjna została podpisana 7 grudnia 2010 roku, a transakcja zostanie zamknięta po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń (w tym zgód KNF).

Zaangażowanie kapitałowe EBOiR związane będzie głównie z rozwojem oferty Meritum Banku skierowanej do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

„Meritum Bank ma dwóch nowych, prestiżowych inwestorów, którzy nie tylko dokapitalizują bank, ale przede wszystkim udostępnią mu szeroką wiedzę i doświadczenie zdobyte w wielu inwestycjach w regionie Europy Centralnej i na świecie. Mamy nadzieję, że nowi inwestorzy przyczynią się do dynamicznego rozwoju banku, wprowadzeniu nowych produktów oraz rozwoju sieci sprzedaży”– powiedział Krzysztof Kulig, Partner w Innova Capital, Przewodniczący Rady nadzorczej Meritum Banku.

„Zamknięcie procesu dokapitalizoawania Banku i pozyskanie dwóch nowych, silnych partnerów pozwoli nam na istotne zwiększenie skali działania. Dziś mamy jedną z najatrakcyjniejszych ofert na rynku, skierowaną do klientów indywidualnych oraz małych firm. Wdrożyliśmy też cały szereg najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, które mają stanowić naszą przewagę konkurencyjną na rynku” – mówi Piotr Urbańczyk Prezes Zarządu Meritum Banku.

Po zakończeniu procesu dokapitalizowania banku dzięki zaangażowaniu dwóch nowych inwestorów, kapitały własne Meritum banku wzrosną z obecnych 195 mln PLN do około 330 mln PLN.

„Cieszymy się ze współpracy z funduszem private equity Wolfensohn Capital Partners, L.P. przy kapitałowym zaangażowaniu w dalszy rozwój Meritum, który od 2007 roku przeszedł już istotne zmiany restrukturyzacyjne przeprowadzone przez Innova Capital i Zarząd Banku. Innowacyjny model biznesowy Meritum Banku skoncentrowany jest na consumer finance, a także kredytowaniu mikro i małych przedsiębiorstw, co jest jednym z priorytetów EBOiR” – powiedział Jean Marc Peterschmitt Dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju do spraw Sektora Instytucji Finansowych.

„Meritum Bank ma duży potencjał. Bank działa na bardzo zaawansowanej technologicznie platformie informatycznej i jest zarządzany przez najwyższej klasy menedżerów. Wierzymy, że dodatkowy kapitał pozwoli Meritum wykorzystać szanse jakie daje polski rynek, który doświadczył spektakularnego wzrostu popytu na usługi finansowe, ale w wielu obszarach jest nadal nie zagospodarowany przez instytucje finansowe” – powiedział Cesare Calari, Dyrektor Zarządzający z Wolfensohn Fund Management oraz były Wice Prezes Banku Światowego.