Mapa miesiąca GfK: Lokalizacje centrów handlowych w konurbacji katowickiej

0

Lokalizacje centrów handlowych w konurbacji katowickiej

Konurbację katowicką zamieszkuje prawie 2,2 mln osób. Na jej obszarze funkcjonują obecnie 43 nowoczesne obiekty handlowe o łącznej powierzchni handlowej (GLA) 1,1 mln m2. Wśród nich znajduje się 38 tradycyjnych centrów handlowych o łącznej powierzchni 991 tys. m2 oraz 4 parki handlowe i centrum wyprzedażowe (outlet).

Nasycenie powierzchnią handlową w konurbacji katowickiej wynosi 494 m2 GLA na 1000 mieszkańców. Dla porównania, w liczącej 2,5 mln osób aglomeracji warszawskiej wskaźnik ten wynosi 567 m2 GLA na 1000 mieszkańców, a w aglomeracji poznańskiej (816 tys. osób) – aż 757 m2 GLA na 1000 mieszkańców. Mimo iż na Śląsku znajduje się wiele centrów handlowych, nasycenie powierzchnią handlową tychże centrów na 1000 mieszkańców jest najniższe spośród 8 analizowanych polskich aglomeracji.

Pomarańczowe koła na mapie pokazują rozmieszczenie centrów handlowych. Zielone romby ilustrują lokalizacje parków handlowych. Niebieski kwadrat odnosi się do położenia centrum wyprzedażowego, czyli outletu. Wielkość symbolu jest proporcjonalna do powierzchni obiektu handlowego.

Czytaj również:  Beskidy odwiedziło rekordowe 5,7 mln osób. Wraz z planowanym szybkim rozwojem infrastruktury liczba turystów będzie rosnąć