Polskie miasta tracą na złej sytuacji osób LGBTQ+. Spadek Warszawy i Wrocławia w globalnym rankingu

LGBTQ

Warszawa i Wrocław spadły w globalnym rankingu City Ratings Open For Business, który ocenia konkurencyjność gospodarczą oraz otwartość na społeczność LGBTQ+ miast na całym świecie. Pomomo ambitnych działań władz tych miejscowości na rzecz osób LGBTQ+, ogólna sytuacja w kraju wpływa na ich słabszy rating – zaznaczają eksperci. W opublikowanym właśnie zestawieniu wskazano, że miasta otwarte na osoby LGBTQ+ przyciągają wykwalifikowanych pracowników oraz cechują się większym potencjałem w zakresie innowacji i jakością życia.

Raport publikowany jest co dwa lata przez Open For Business, globalną koalicję firm działających przeciwko dyskryminacji środowisk LGBTQ+. Obejmuje on aż 145 miast z sześciu kontynentów.

Globalne badanie ekonomiczno-społeczne metropolii

Nowa edycja raportu City Ratings wskazuje, że miasta otwarte na osoby LGBT+ są bardziej odporne ekonomicznie. Tegoroczne badanie ukazuje również, że choć w ujęciu globalnym miasta rozwijają się ekonomicznie oraz w sferze otwartości na społeczność osób LGBTQ+, to w części regionów odnotowano pogorszenie wyników względem ubiegłych lat. Sytuacja taka dotyczy między innymi Europy Środkowo-Wschodniej, a w tym Polski.

Miasta oceniane są na podstawie 27 wskaźników ekonomicznych i społecznych, a finalny wynik “City Ratings” pozwala uplasować je w kilku kategoriach od “w pełni inkluzywnych i konkurencyjnych” (ang. “fully inclusive and competitive”) do miast, w których względy polityczne i społeczne utrudniają działalność biznesową i nie sprzyjają życiu obywateli. W obrębie kategorii wyróżniono także dla dokładności rankingu dodatkowo stopnie od AAA do E. Od 2020 r. 10 badanych miast poprawiło swój wynik. Już po raz drugi najwyższy wynik na świecie uzyskał Amsterdam.

Polskie miasta po raz kolejny w rankingu – są spadki

W raporcie City Ratings figurują dwa polskie miasta: Warszawa i Wrocław. Oba spadły w klasyfikacji o jedną pozycję względem poprzedniej edycji raportu, otrzymując kolejno stopień B i CC w kategorii „Miast częściowo otwartych na biznes”. Wynik ten wpisuje się w trend obserwowany w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie żadne z badanych miast nie poprawiło swojej noty sprzed dwóch lat. Dziewięć miast w regionie spadło w rankingu. Najlepszy wynik w regionie uzyskała stolica Estonii, Tallinn. – Spadek Warszawy i Wrocławia wynika z dynamiki sytuacji społeczności LGBTQ+ w całym kraju, która przekłada się również na poziom lokalny. Wpływ na wskaźniki społeczne mają m.in. decyzje polityczne takie jak wyznaczenie tzw. “stref wolnych od LGBT” oraz szeroko komentowane medialnie incydenty i ataki na tle dyskryminacyjnym. Ambitne działania na rzecz społeczności LGBTQ+ lokalnych władz w tych miastach, co należy docenic, niestety nie mają równie silnego odzwierciedlenia w indeksach. Pamiętać należy też, że na rating, a w efekcie przyznaną ocenę wpływ mają też wskaźniki gospodarcze – komentuje George Perlov, pełniący obowiązki Dyrektora Wykonawczego w Open For Business.

Wskazówka dla władz i biznesu

Raport City Ratings ma na celu ukazywać przedsiębiorstwom szukającym okazji do inwestycji otwartość miast na całym świecie na prowadzenie działalności biznesowej z uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych i społecznych. Wyniku rankingu oferują także cenne informacje dla władz lokalnych i krajowych i pozwalają ocenić pozycje metropolii w globalnej stawce.