MCI Management: Zmiany w Zarządzie ABC Data S.A.

Ilony Weiss

Decyzją Rady Nadzorczej, Ilona Weiss, dotychczasowa Wiceprezes Zarządu zostanie nowym Prezesem Zarządu ABC Data S.A. („Spółka”). Do Zarządu, na stanowisku Wiceprezesa, dołączy Juliusz Niemotko. Obecny Prezes Zarządu, Norbert Biedrzycki, zakończy współpracę z dniem 31 grudnia 2014 w związku z wygaśnięciem Jego kontraktu.

W dniu 7 października 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Ilonę Weiss, dotychczasową Wiceprezes Zarządu, ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2015 r. Jednocześnie, w dniu 6 października Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu Juliusza Niemotko do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres trzyletniej kadencji, poczynając od dnia 1 stycznia
2015 r.

– Gratuluję Pani Ilonie Weiss przejęcia bezpośredniego zarządzania Spółką, a Pana Juliusza Niemotko witam w Zarządzie Spółki. Jesteśmy przekonani, że Zarząd w nowym składzie umocni dotychczasową pozycję rynkową Spółki i zapewni jeszcze lepsze wyniki finansowe w kolejnych kwartałach – skomentował Ulrich Kottmann, Przewodniczący Rady Nadzorczej ABC Data S.A. – Jednocześnie pragnę złożyć serdeczne podziękowania na ręce Pana Norberta Biedrzyckiego za pracę i zaangażowanie w prowadzenie spraw Spółki.

– Nasza strategia na najbliższy czas będzie zakładała budowę pozycji lidera rynku B2B e-commerce w segmencie ICT w Europie Centralno-Wschodniej. Będziemy rozwijać platformę elektroniczną (marketplace) w oparciu o autorski system Interlink ABC Data. – powiedziała Ilona Weiss, nowo powołana Prezes Zarządu ABC Data. Akcjonariusze również mogą być spokojni, gdyż dotychczasowa polityka dywidendowa i stabilny proces budowy wartości Spółki pozostaną bez zmian.

Pani Ilona Weiss karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 1993 – 1996 pracowała w Telekomunikacji Polskiej S.A. jako ekonomista przy tworzeniu planów rozwojowych i inwestycyjnych tej spółki. W 1996 roku dołączyła do grupy Alcatel, gdzie zajmowała kierownicze stanowiska w dziale finansowym. Po globalnej fuzji Alcatel-Lucent, w 2006 roku objęła stanowisko menedżera finansowego odpowiedzialnego za unifikację zasad sprawozdawczości finansowej połączonych firm w Polsce oraz konsolidację. W latach 2008-2010 była Dyrektorem Finansowym w spółce Sage, gdzie odpowiadała za strategiczne i operacyjne zarządzanie finansami tej grupy w Polsce. W latach 2010 – 2012 była Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w spółce Sygnity. Od dnia 1 grudnia 2012 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Spółki ABC Data S.A. Od listopada 2012 roku, Pani Ilona Weiss pełni również funkcję Partnera ds. Inwestycji w Grupie MCI.

Pani Ilona Weiss jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalności Zarządzanie Finansami. Posiada również międzynarodowe kwalifikacje finansowe ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W latach 2010-2013 pełniła funkcję Prezydenta ACCA Poland oraz była członkiem Globalnego Forum ds. Sprawozdawczości Finansowej (Corporate Reporting Global Forum). Pełniła funkcję lidera projektu, będąc jednocześnie współautorem „Dobrych Praktyk Komitetów Audytu w Polsce”.

Pan Juliusz Niemotko od 2008 był Dyrektorem Generalnym polskiego biura Acer. W latach 2001 – 2007 pracował w Compaqu i HP, gdzie prowadził projekty lokalnej produkcji komputerów PC na wybranych rynkach wschodzących (m.in. RPA, Arabia Saudyjska). W latach 1994 – 2001 pracował w firmie Profi-Data sp. z o.o. w Szczecinie, gdzie współtworzył dział produkcji oprogramowania zajmujący się tworzeniem dedykowanych aplikacji dla bankowości i ubezpieczeń.

Pan Juliusz Niemotko ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois at Urbana-Champaign.