MCI realizuje Program dla Wiceprezesa Zarządu

0

W dniu 1 października 2014 r. MCI Management S.A. zrealizowała par. 3 uchwały numer 15 Rady Nadzorczej MCI Management S.A. z dnia 30 maja 2014 w sprawie uchwalenia Programu Opcyjnego dla Zarządu Spółki na rok 2014 („Program”) i zgodnie z jego treścią przyznała Tomaszowi Czechowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, 50.000 akcji po cenie 1 zł za jedną akcję pochodzących z puli akcji własnych Spółki.

Celem Programu jest powiązanie wynagrodzeń kluczowej kadry z wartością Spółki i interesem akcjonariuszy, poprzez stworzenie mechanizmów motywujących kluczowych pracowników do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki. Ponadto z uwagi na brak przyznawania wynagrodzenia stałego Tomaszowi Czechowiczowi za pełnienie funkcji członka zarządu Spółki, Program ma za zadanie wzbogacić jego pakiet wynagrodzeń o element długoterminowy i stworzyć warunki do wynagradzania za wkład w budowanie wartości Spółki.

Czytaj również:  Polscy programiści nadal mogą liczyć na wysokie zarobki