MEDCAMP S.A. – genXone będzie pracować nad badaniami na opracowanie szczepionki na koronawirusa SARS CoV-2

koronawirus (5)

MEDCAMP S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, otrzymała informację od swojej spółki portfelowej genXone S.A. o przygotowaniu projektu polegającego na sekwencjonowaniu genomów koronawirusów SARS CoV-2 pozyskanych z próbek od pozytywnych pacjentów z wykorzystaniem technologii NANOPORE. Realizowane przez genXone S.A. badania mogą okazać się bardzo istotne w walce z pandemią koronawirusa, a ich wyniki mogą być wykorzystane w opracowaniu szczepionki na koronawirusa SARS – CoV-2.

MEDCAMP S.A. poinformował, że spółka zależna genXone S.A. przekazała mu informację o tym, iż przygotowała projekt polegający na sekwencjonowaniu genomów koronawirusów SARS CoV-2 pozyskanych z próbek od pozytywnych pacjentów z wykorzystaniem technologii NANOPORE, czyli sekwencjonowania NGS w czasie rzeczywistym. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwe będzie śledzenie poszczególnych skupisk zainfekowanych pacjentów poprzez grupowanie ich w klastry wyznaczone na podstawie podobieństwa sekwencji nukleotydowej genomów SARS-CoV-2, monitorowanie źródeł zakażenia, a także opracowanie charakterystyki potencjalnych ścieżek transmisji. Zdaniem genXone S.A. badania te mogą okazać się kluczowe w walce z pandemią koronawirusa, a ich wyniki mogą być wykorzystane w opracowaniu szczepionki na koronawirusa SARS – CoV-2. MEDCAMP S.A. zamierza współfinansować wdrożenie projektu, bowiem dostrzega w nim bardzo wysoki potencjał rozwoju.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza spółka portfelowa genXone przygotowała bardzo interesujący i ważny w obecnych czasach projekt. GenXone posiada zaplecze naukowe i technologiczne, aby prowadzić innowacyjne przedsięwzięcia, dlatego bardzo liczymy na ten projekt. Prowadzone badania mogą przyczynić się do walki z pandemią koronawirusa, a ich wyniki posłużyć do opracowania szczepionki.” – komentuje Cezary Ziarkowski, Prezes Zarządu Spółki MEDCAMP S.A.

MEDCAMP S.A. w ostatnim czasie otrzymał informację od spółki portfelowej genXone S.A o wpisaniu przez Ministerstwo Zdrowia Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2. Dzięki temu genXone S.A. ma możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 finansowanych ze środków NFZ. Podmiot ten niezwłocznie rozpoczął przyjmowanie próbek do badań od szpitali we współpracy ze swoim partnerem strategicznym i zarazem największą siecią laboratoriów diagnostycznych w Polsce – Diagnostyka Sp z o.o. Aktualna przepustowość laboratorium genXone S.A. wynosi ok. 100 próbek na dobę, ale Spółka ma możliwość jej zwiększenia w ciągu tygodnia do ok. 300 próbek na dobę. Zarząd MEDCAMP S.A. bardzo dobrze ocenia rozwój spółki portfelowej genXone S.A.

Działająca w branży biotechnologicznej genXone S.A. rozpoczęła, jako pierwszy prywatny podmiot w Polsce, działania w zakresie wykonywania badań genetycznych w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-Cov-2 (COVID-19). GenXone S.A. wykonuje badania we współpracy ze swoim strategicznym partnerem – spółką Diagnostyka Sp. z o.o., która jest obecnie największą siecią laboratoriów diagnostycznych w Polsce. Spółka genXone S.A. zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2020 r.

W dniu 16 oraz 17 marca 2020 r. genXone S.A. i Diagnostyka Sp. z o.o. zawarły aneksy do umowy o współpracy pomiędzy tymi spółkami, zgodnie z którymi Diagnostyka Sp. z o.o. zobowiązała się wprowadzić do swojej oferty testy genXone wykrywające obecność SARS-Cov-2 (COVID-19) przy użyciu metody Real Time RT-PCR. Po rozpoczęciu epidemii koronawirusa na świecie genXone S.A. opracowała i wdrożyła w swoim laboratorium wszystkie niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania testów wykrywających obecność SARS-Cov-2 (COVID-19), zgodne ze standardami i wytycznymi WHO. GenXone S.A. posiada potencjał diagnostyczny, naukowo-badawczy i organizacyjny do przeprowadzenia testów wykrywających obecność SARS-Cov-2 (COVID-19).

MEDCAMP S.A. podpisał także w ostatnim czasie z TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych porozumienie inwestycyjne, na mocy którego zwiększy swoje zaangażowanie w genXone S.A. z 15,9% do ponad 50% w kapitale zakładowym. Medcamp S.A. nabędzie akcje po cenie nie niższej niż 6,90 zł za jedną akcję.

W akcjonariacie MEDCAMP S.A. ujawniła się też notowana na rynku NewConnect spółka JR HOLDING ASI S.A., która posiada 2.620.000 akcji Spółki stanowiących 10,02% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA.