Medinice rozpoczyna współpracę z Medical Center Utrecht i dołącza kolejny projekt do swojego portfolio

Sanjeev Choudhary, prezes Medinice
Sanjeev Choudhary, prezes Medinice

Medinice podpisał Memorandum of Understanding, dzięki któremu zyska prawa do dwóch projektów kardiochirurgicznych należących do University Medical Center Utrecht.

Medinice S.A. – spółka notowana na głównym rynku GPW rozwijająca innowacyjne i małoinwazyjne technologie medyczne w obszarze kardiologii i kardiochirurgii – poinformowała o zawarciu Memorandum of Understanding z Holenderskim Partnerem, dzięki któremu Spółka uzyska prawa do projektów SpaceMaker oraz Suction Knife nad którymi Medinice chce pracować wspólnie ze światowej renomy ośrodkiem badawczym – University Medical Center Utrecht. Oba urządzenia to opatentowane globalnie technologie kardiochirurgiczne wspierające operacje chirurgiczne na sercu, stosowane w szczególności w zabiegach małoinwazyjnych. Obecnie projekty znajdują się w fazie projektowania.

Medinice zawarło Memorandum of Understanding dzięki któremu zyska prawa do urządzeń SpaceMaker oraz Suction Knife. Narzędzia te rozszerzą portfolio spółki o kolejne innowacyjne i małoinwazyjne technologie medyczne w obszarze kardiologii i kardiochirurgii. SpaceMaker – to wielofunkcyjne nadmuchiwane urządzenie, które poprawi dostęp do klatki piersiowej i ułatwi manewrowanie instrumentami endoskopowymi w zabiegach małoinwazyjnych. Natomiast Suction Knife to nóż do precyzyjnego nacinania tkanek w czasie minimalnym bez ryzyka uszkodzenia okolicznych tkanek.

Zgodnie z zawartym Memorandum of Understanding Medinice lub spółka przez niego kontrolowana mają nabyć prawa własności intelektualnej dotyczące urządzeń SpaceMaker oraz Suction Knife, danych i wyników prac badawczo – rozwojowych związanych z ww. projektami oraz patentów dot. przejmowanych projektów. Całkowita kwota do zapłaty, której będzie zobowiązany Medinice lub spółka przez niego kontrolowana w związku z nabyciem praw do obu urządzeń, wyniesie 283 399,89 EUR. Rolą Spółki, pod warunkiem dojścia transakcji do skutku, będzie doprowadzenie obu projektów do etapu komercjalizacji oraz monetyzacji narzędzi medycznych Suction Knife oraz SpaceMaker przy koordynowaniu procesu rozwoju obu urządzeń przez prof. Paula Gründemana, którego zaangażowanie jest kluczowym elementem rozwoju Projektów. Medinice planuje zawiązanie spółki kontrolowanej przez Emitenta (w której Emitent zamierza posiadać 85% udziałów), która nabędzie prawa do Projektów i w której udział kapitałowy będzie posiadał również prof. Paul Gründeman.

Poziom zaawansowania naszych kluczowych projektów tj. MiniMax, CoolCryo i PacePress oraz perspektywy ich komercjalizacji, pozwalają nam rozszerzyć portfolio o kolejne rozwiązania. Dzięki przeprowadzonej ostatnio emisji pozyskaliśmy środki na dalsze rozwijanie naszego katalogu projektów, dzięki temu sfinalizowaliśmy umowę na innowacyjną technologię zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka (LAAO). Teraz nasze portfolio rozszerzamy o rozwiązania wspólne z Utrecht Medical Centre. Cieszymy się, że realizujemy kolejne założone cele, a o te projekty staraliśmy się od początku współpracy z prof. Paulem Gründemanem. Oba narzędzia, czyli SpaceMaker i Suction Knife, idealnie pasują do obszaru naszych zainteresowań, ponieważ zostało ono zaprojektowane, aby ułatwić i zwiększyć bezpieczeństwo w minimalnie inwazyjnych zabiegach kardiochirurgicznych poprzez umożliwienie precyzyjnego dostępu do miejsca interwencji chirurgicznej. Ponadto współpraca z Utrecht Medical Centre jeszcze bardziej wzmocni naszą rozpoznawalność w oczach międzynarodowej społeczności kardiochirurgicznej. Dodatkowo, możliwości zastosowania wynalazków wykraczają poza obszar chorób serca, a to automatycznie przekłada się na wyższy potencjał rynkowy – wyjaśnia Sanjeev Choudhary, Prezes Medinice.

Oba wynalazki to narzędzia wspierające operacje chirurgiczne, a więc mogą być stosowane w szeregu różnych interwencji na sercu z minimalnego dostępu tzw. „key hole”. Oba narzędzia, wchodzące w skład projektu SMI mogą mieć także szerokie zastosowanie w rozmaitych zabiegach laparoskopowych poza kardiochirurgią np. w ginekologii. Całkowita wartość europejskiego rynku urządzeń wykorzystywanych w chirurgii małoinwazyjnej wyniosła w 2020 r. 9,1 mld USD ze średniorocznym wzrostem wynoszącym 5,5%.

Niedawno Medinice poinformował o zakończeniu emisji akcji serii J, podczas wyemitowała 829 766 akcji (15,5 proc. w podwyższonym kapitale), dzięki czemu pozyskał blisko 25 mln zł brutto. Środki te pozwalają spółce na przyspieszenie prac badawczych przy projektach własnych oraz na rozwijanie nowych, innowacyjnych rozwiązań pojawiających się na rynku medycznym.