Mercor odnotowuje dwucyfrowy wzrost przychodów i zysku netto w I kw. 2023/24

Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.
Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Grupa „MERCOR” S.A. po I kwartale roku obrotowego 2023/24 (01.04.2023-30.06.2023) odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 12,7% r/r do 152,2 mln zł. Zysk netto wzrósł r/r o 14% i wyniósł 12,6 mln zł. EBIT Grupy w omawianym okresie kształtował się na poziomie 15,5 mln zł (-8,3%), a EBITDA wyniosła 20,5 mln zł (-4,15% r/r).

Wyniki za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 pokazują naszą dobrą sytuację operacyjną i finansową. Cieszą dwucyfrowe wzrosty przychodów i zysku netto rok do roku. Utrzymujemy solidny poziom marż. Dlatego jako zarząd zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy w wysokości 1,51 zł na akcję. Oznacza to, że chcemy przeznaczyć na ten cel 23,5 mln zł, czyli ok. połowę wyniku netto Grupy – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

W I kwartale roku obrotowym 2023/24 Grupa wygenerowała przychody z rynku krajowego na poziomie 49,1% przychodów, czyli 74,7 mln zł. Z kolei 50,9% sprzedaży, czyli 77,5 mln zł, pochodziła z rynków zagranicznych.

Nasze przychody osiągane na zagranicznych rynkach wzrosły rok do roku o 26%. Od lat budujemy naszą reputację również poza Polską, mając w swoim portfolio realizacje dla prestiżowych obiektów w wielu krajach. Wyróżniamy się na globalnym rynku wysokim poziomem innowacyjności – zaznacza Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Stabilny wzrost zamówień

Obecna sytuacja w Grupie pod względem pozyskiwanych zamówień jest zadowalająca. W lipcu 2023 r. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 48,5 mln zł, czyli na porównywalnym poziomie co w analogicznym okresie ub.r. Z kolei w okresie ostatnich sześciu miesięcy, czyli od lutego do lipca 2023 roku, Grupa pozyskała zamówienia o wartości ok. 315,8 mln zł wobec 294,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7% podaje na koniec Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

WYNIKI GRUPY „MERCOR” W I KWARTALE 2023/24:

w tys. zł 1Q 2023/24 1Q 2022/23 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 152 206 135 010 +12,74%
Sprzedaż zagraniczna 77 455 61 401 +26,15%
Sprzedaż w Polsce 74 751 73 609 +1,55%
Zysk brutto ze sprzedaży 38 682 37 168 +4,07%
Marża brutto na sprzedaży (%) 25,41% 27,53% -2,12 p.p.
EBITDA 20 489 21 377 -4,15%
Marża EBITDA 13,46% 15,83% -2,37 p.p.
EBIT 15 523 16 923 -8,27%
Marża EBIT (%) 10,20% 12,53% -2,33 p.p.
Zysk netto 12 649 11 096 +14,00%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 11 732 10 740 +9,24%
Marża netto  (%)             8,31% 8,22% +0,09 p.p.