Mex Polska z rekordowymi wynikami finansowymi w I półroczu 2023 r.

Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.
Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.

Mex Polska, notowana na GPW spółka zarządzająca siecią pięciu renomowanych brandów gastronomicznych w tym: ‘Pijalnią Wódki i Piwa’ i ‘The Mexican’, zaraportowała szacunkowe skonsolidowane wyniki za I półrocze 2023 r. Na koniec tego okresu Grupa spodziewa się, że zysk operacyjny EBIT przekroczy 2,4 mln zł i jeśli porównać go z analogicznymi danymi roku 2022 (eliminując wpływ jednorazowego zdarzenia w kwocie 1,1 mln zł) to wzrost jest niemal 4-krotny. Szacowany zysk netto w I półroczu 2023 r. to ponad 1,6 mln zł, kiedy to w I półroczu 2022 roku (przy tym samym założeniu oczyszczenia danych ww. jednorazowego zdarzenia w kwocie 1,1 mln zł) odnotowana była strata netto na poziomie blisko 0,5 mln zł. Szacunkowe przychody netto ze sprzedaży od stycznia do czerwca br. również mają wzrosnąć, do poziomu 44,59 mln zł (+ 27% rdr). Wpływ na osiągane wyniki finansowe ma skutecznie obrana strategia rozwoju oraz właściwy dobór lokalizacji. Spółki Grupy operują w dwóch segmentach gastronomicznych: restauracyjnym i bistro.

Widzimy wyraźny wzrost popytu szczególnie w segmencie restauracyjnym, co daje nam pewność, że I półrocze 2023 roku będzie okresem bardzo dobrych wyników finansowych. Przewidujemy za ten okres  ponad 2,4 mln zł skonsolidowanego zysku EBIT  oraz szacujemy 1,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W analogicznym okresie roku poprzedniego, po oczyszczeniu z jednorazowego zdarzenia w wysokości 1,1 mln zł związanego z rozwiązaniem rezerwy na Program Motywacyjny, odnotowaliśmy 0,6 mln zł zysku EBIT i 0,5 mln zł straty netto. Niewątpliwie powracający sentyment konsumentów do nawyków sprzed pandemii ma wplyw na tak dużą poprawę wyników, ale nie tylko. Monitorowanie bardzo dynamicznie rosnących kosztów i systematyczna waloryzacja cen w naszej ofercie, a także zdywersykiwany model biznesowy i kolejne otwarcia nowych lokali własnych pozwalają nam osiągać coraz lepsze  wyniki i z optymizmem patrzeć w przyszłość. – mówi Dariusz Kowalik, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Mex Polska SA.

Zarząd spółki na bieżąco koncentruje się na monitorowaniu kosztów prowadzenia działalności, zwiększaniu wartości sprzedaży oraz marży, a także na kontynuowaniu działań nakierowanych na monitorowanie  kosztów pracy. Nadrzędnym celem Mex Polska pozostaje dalsze skalowanie biznesu, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i rentownych konceptów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

– Podchodzimy do planów Grupy długoterminowo i w takiej perspektywie oceniamy aktualne pozycje naszych brandów. Różnorodność naszych marek  powoduje, że jesteśmy w stanie zaakceptować każdą, bez względu na jej wielkość, atrakcyjną lokalizację pod warunkiem akceptowalnych stawek czynszu.  – mówi Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu w Mex Polska SA.

Jednym z bardziej dochodowych segmentów Grupy jest segment bistro, w którym działa m.in. jeden z najstarszych konceptów Grupy – ‘Pijalni Wódki i Piwa’. Marka od lat cieszy się ogromnym powodzeniem, zarówno w mniejszych, jak i większych aglomeracjach. Obecnie z 44 lokali Grupy, 32 należą  do tego konceptu. Zarząd szacuje, że docelowo lokali PWiP może powstać w Polsce około 100. Najnowszy punkt niedawno został otwarty w Nowym Targu, kolejnego można spodziewać się w Zamościu.

Pozostałymi konceptami Grupy są: największa sieć restauracji meksykańskich w Polsce ‘The Mexican’, sieć restauracji ‘Pankejk’, nowoczesny koncept ‘Prosty Temat’ oraz najmłodszy projekt Grupy shot-bar ‘Chicas & Gorillas’ Czwarty lokal tej marki zostanie otwarty jeszcze w tym roku w samym sercu stolicy.