MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z października br.

Ministerstwo Finansów (2)

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50% w skali roku, a 2-letnich 1,00%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10% dla 3-latek, 1,30% dla 4-latek oraz 1,70% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio 1,50% i 2,00% w pierwszym roku oszczędzania.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 0,75%. Ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1,00%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,25% dla obligacji 6-letnich oraz 1,50% dla 12-letnich.

Listopadowa oferta obligacji oszczędnościowych pozostaje bez zmian – oprocentowanie kształtuje się na poziomie od 0,50% do 1,70% w pierwszym roku oszczędzania dla standardowej oferty oraz 1,50% i 2,00% w przypadku instrumentów rodzinnych.

Osoby zainteresowane oszczędzaniem na emeryturę mogą skorzystać z zakupu obligacji w ramach konta IKE-obligacje. Na wykorzystanie tegorocznego limitu w wysokości 15.681 zł pozostały jeszcze dwa miesiące. Więcej informacji o koncie IKE-obligacje dostępne jest w serwisie obligacjeskarbowe.pl.

Warto pamiętać o możliwości bezpiecznego i wygodnego zakupu obligacji przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu – komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.