Allegro.eu to jedna z największych tegorocznych IPO na świecie

debiut allegro

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w III kwartale 2020 r. wyniosła 5,9 mld euro – to wzrost o ponad 50% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (3,9 mld euro). GPW w Warszawie znalazła się na drugim miejscu w Europie w zakresie aktywności IPO dzięki debiutowi Allegro.eu – to wnioski z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Podsumowanie III kwartału 2020 roku na GPW w Warszawie

W trzecim kwartale 2020 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 9 IPO (z uwzględnieniem oferty Allegro.eu, w przypadku której ustalenie ceny emisyjnej – pricing – miało miejsce we wrześniu), wobec 4 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w pierwszych trzech kwartałach (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła aż 9.248 mln zł, z czego 9,2 mld zł przypadło na IPO Allegro.ue. Wyłączając wpływ megaoferty Allegro.eu, pozyskane w ramach pozostałych debiutów 48,2 mln zł (10,9 mln euro) oznacza znaczący wzrost w porównaniu do III kwartału 2019 roku, kiedy przeprowadzono oferty o wartości 5,2 mln zł (1,2 mln euro).

Warszawskim debiutem numer jeden, nie tylko w tym kwartale, ale w historii naszej giełdy, była zakończona we wrześniu oferta publiczna Allegro.eu. Największe dotychczas IPO przyciągnęło ogromne zainteresowanie inwestorów, również indywidualnych, a emitent od dnia debiutu jest najbardziej wartościową spółką notowaną na GPW. Poza Allegro.eu, jedynym debiutantem na rynku głównym warszawskiego parkietu był reprezentant sektora gier wideo – GAMING FACTORY. W ramach przeprowadzonej oferty spółka pozyskała 21,3 mln zł (4,8 mln euro) wpisując się w mocną pozycję przedstawicieli tej branży na rynku ofert pierwotnych na GPW.

Alternatywny rynek NewConnect został także zdominowany przez spółki z branży gier – obok pięciu debiutantów z tego sektora (Ovid Works, Pyramid Games, Starward Industries, Polyslash oraz Duality) zadebiutowała spółka biotechnologiczna (genXone) oraz spółka technologiczna zajmująca się handlem dobrami cyfrowymi (Skinwallet). Największą wartość ofert odnotowały genXone (7,4 mln zł / 1,6 mln euro) oraz Starward Industries (5,7 mln zł / 1,3 mln euro).

Za sprawą debiutu Allegro.eu warszawski parkiet wraca na europejskie podium w zakresie aktywności IPO. Warto wspomnieć, że gdy ostatnim razem GPW szturmowała międzynarodowe statystyki debiutów, mieliśmy lata 2009-2010, świat powoli wychodził z kryzysu, a w samym 2010 roku w Polsce miały miejsce IPO PZU, Tauronu czy samej GPW. Oferta Allegro.eu z pewnością zasługuje na miano debiutu dziesięciolecia i oferty, która będzie jeszcze długo stanowiła punkt odniesienia dla innych transakcji. To również pozytywny sygnał dla kolejnych emitentów przygotowujących się do giełdowego debiutu, przede wszystkim z branży technologii, gier video i e-commerce. Przeprowadzona w trzecim kwartale oferta Gaming Factory potwierdza mocną pozycję warszawskiego parkietu jako źródła finansowania emitentów z tej branży, GPW wzbudza przy tym rosnące zainteresowanie nie tylko spółek polskich, ale i producentów gier i deweloperów z innych krajów regionu. – Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w III kwartale 2020 roku

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 5,9 mld euro i wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2,0 mld euro. Na europejskich parkietach zadebiutowały 33 spółki (wobec 18 w trzecim kwartale 2019 roku).

W minionym kwartale odnotowano w Europie dwie tzw. mega oferty (transakcje o wartości przekraczającej 1 mld euro), a jedna z nich przypadła w udziale przedstawicielowi warszawskiej giełdy – Allegro.eu. Oferta o wartości przekraczającej 2 mld euro pozwoliła znaleźć się w gronie 10 największych IPO w 2020 roku na świecie oraz uplasować Warszawę na drugim miejscu w Europie w trzecim kwartale bieżącego roku (IPO Allegro.eu jest też na razie trzecim co do wielkości IPO w Europie w 2020 roku). Najwięcej środków w ramach przeprowadzonego debiutu w Europie pozyskała spółka THG Holdings plc, której transakcja na giełdzie w Londynie osiągnęła wartość 2.041 mln euro.

Rynek ofert pierwotnych pozostaje nadal pod istotnym wpływem pandemii koronawirusa, ale widoczne już są symptomy ożywienia. Niektóre sektory, jak np. branża technologiczna czy e-commerce, bardzo dobrze radzą sobie w obecnej sytuacji, czego najlepszym przykładem jest debiut Allegro.eu. Spora aktywność utrzymuje się również na rynku ofert wtórnych w Europie, a lista planowanych na ostatni kwartał 202o roku (siedem zapowiedzianych IPO w Europie) oraz pierwszy kwartał 2021 transakcji napawa optymizmem. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja na parkietach w Europie będzie w znaczącym stopniu uzależniona od sytuacji epidemiologicznej, a także warunków geopolitycznych, na które z pewnością wpłyną wyniki planowanych wyborów prezydenckich w USA. Mimo to wydaje się, że napływ nowych transakcji i emitentów, w szczególności z sektorów e-commerce czy technologii, będzie widocznych w kolejnych miesiącach. – Tomasz Konieczny, partner w PwC, lider zespołu ds. rynków kapitałowych.

Aktywność na europejskim rynku IPO w pierwszych trzech kwartałach roku (narastająco) od 2015 roku (dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD)

Aktywność na europejskim rynku IPO w pierwszych trzech kwartałach roku