Michał Krupiński odwołany z funkcji Prezesa Zarządu PZU SA

0

Rada Nadzorcza PZU SA na posiedzeniu 22 marca 2017 roku podjęła decyzję o zmianie w Zarządzie spółki. Ze stanowiska Prezesa Zarządu odwołany został Michał Krupiński.

„Mając w szczególności na uwadze dobre praktyki ładu korporacyjnego spółek publicznych, celem Rady Nadzorczej jest zapewnienie profesjonalnej i harmonijnej współpracy w ramach Zarządu oraz pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki.

Jest to niezbędne dla sprawnej realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PZU, budującej trwałą wartość dla Akcjonariuszy, przyjazne otoczenie pracy dla pracowników oraz stałą poprawę jakości usług dla klientów. Właściwa współpraca w ramach Zarządu oraz pomiędzy organami PZU SA zapewnia wysoką reputację Spółki na rynku” – oświadczył Pan Paweł Górecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Czytaj również:  G. Piotrowska-Oliwa: Książkowy model edukacji bolączką młodych. W rozwoju ich ścieżki kariery pomagają programy mentoringowe