Miejsce pracy przyszłości. Jak koronawirus i dane ukształtują nowy ekosystem miejsca pracy?

home office

Według nowego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakfefield „Miejsce pracy przyszłości” w nowej normalności 50% pracowników najprawdopodobniej będzie pracować w ramach Kompletnego Ekosystemu Miejsca Pracy (ang. Total Workplace Ecosystem) łączącego biuro, dom oraz inne lokalizacje.

Dzięki autorskiemu narzędziu Experience per Square FootTM (XSF), międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przeanalizowała ponad 2,5 miliona punktów danych dotyczących doświadczeń pracowników z całego świata na temat miejsca pracy, zebranych jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Dodatkowo analizę rozszerzono o kolejne 1,7 miliona punktów danych pochodzących od ponad 50 000 respondentów z całego świata, obecnie pracujących zdalnie. Dzięki temu uzyskano doskonały wgląd w to, jak pracownicy radzą sobie w obecnej sytuacji oraz zdefiniowano korzyści pracy zdalnej oraz związane z nią wyzwania.

Kluczowe wnioski:

 1. Pracownicy mogą być wydajni wszędzie, nie tylko w biurze
  • Przed pandemią koronawirusa pracownicy, którzy pracowali przede wszystkim zdalnie, byli bardziej zaangażowani i bardziej zadowoleni z pracy niż pracownicy biurowi.
  • Dzięki technologii zespoły współpracują podczas pandemii wydajniej niż kiedykolwiek dotąd, a zdolność koncentracji pozostała ta sama.
 1. Rośnie popularność elastyczności i możliwości wyboru miejsca pracy
  • 73% pracowników uważa, że ich firma powinna do jakiegoś stopnia umożliwiać pracę z domu.
  • W obecnej sytuacji cierpią kontakty osobiste i budowanie więzi, co nie pozostaje bez wpływu na kulturę korporacyjną i rozwój pracowników.
  • Młodsze pokolenia zgłaszają więcej problemów w związku z pracą z domu.
 1. Kompletny ekosystem miejsca pracy to nowa normalność
  • Nie będziemy już pracować wyłącznie w jednym miejscu, ale budować swego rodzaju ekosystem składający się z różnych lokalizacji i doznań oraz wspierający wygodę, funkcjonalność i dobre samopoczucie.
  • Celem biura będzie udostępnienie ciekawych lokalizacji, które sprzyjają tworzeniu kultury korporacyjnej, uczeniu się, budowaniu więzi z klientami i współpracownikami oraz kreatywności i innowacyjności.
  • Równoważenie wpływu dystansu społecznego na obłożenie biur z mniejszą liczbą osób niezbędnych w biurze prawdopodobnie nie odbije się na aktualnych powierzchniach biurowych – biura nadal będą się rozwijać, choć inaczej.