Misje przyjazdowe do regionu Warmii i Mazur dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec

spotkanie umowa

Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego, w ramach którego działa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów 29.05.2019 r. organizuje przyjazdową misję gospodarczą dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec. Celami misji jest pomoc przedsiębiorcom z regionu Warmii i Mazur w nawiązaniu relacji biznesowych z przedsiębiorcami zza granicy, a także wypromowanie wiodących branż regionu. Podczas misji odbędzie się również prezentacja potencjału gospodarczego województwa pod kątem pozyskania partnerów eksportowej wymiany handlowej, budowania wizerunku Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jak również wiarygodnego partnera biznesowego.

W dniu 29.05.2019 odbędzie się konferencja tematyczna w sali konferencyjnej Hotelu Kur w Olsztynie z udziałem zaproszonych przedsiębiorców z Austrii i Niemiec oraz regionu Warmii i Mazur, a także indywidualne rozmowy B2B pomiędzy przedsiębiorcami.

PROGRAM KONFERENCJI

09.15 – 09.30    – Rozpoczęcie Konferencji i powitanie Uczestników Piotr Gołacki PGC Kancelaria Konsultingowa, moderator spotkania
09.30 – 10.00    – Przedstawienie dobrych praktyk dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie warmińsko-mazurskim, dr hab. Rafał Warżała, Katedra Makroekonomii UWM
10.00 – 10.30    – Inwestycje firm niemieckich i austriackich w Polsce, dr hab. Rafał Warżała, Katedra Makroekonomii UWM
10.30 – 11.00    – Inwestycje firm polskich w Niemczech i Austrii, Mariola Zaręba, MZ Consulting
11.00 – 11.30    – Przedstawienie profili branżowych firm z Austrii i Niemiec oraz przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur – uczestników przyjazdowej misji gospodarczej do Olsztyna
11.30 – 11.45    – Rejestracja uczestników spotkań B2B
11.45 – 12.00    – Przerwa kawowa
12.00 – 14.15    – Spotkania B2B