Na zakazie handlu zyskują dyskonty

0

W 3q18 nastąpiło odwrócenie trendu wzrostowego przychodów w handlu detalicznym–przychody zmalały o 0,6% r/r;ograniczenie kosztów o 2,3% r/r pozytywnie wpłynęło na wynik finansowy w 3q18.

W 4q18 utrzymała się wysoka dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej (7,5% r/r vs 8,0% r/r w 3q18), co sugeruje zwiększenie przychodów branży w 4q18.

Zakaz handlu w niedziele powoduje:

  • nasilenie akcji promocyjnych sprzyjających zwiększeniu zakupów (szczególnie w piątki i soboty) w dyskontach i supermarketach kosztem tradycyjnych sklepów;
  • zwiększenie przez sklepy odzieżowe i obuwnicze nakładów inwestycyjnych na rozwój sprzedaży internetowej oraz na ekspansję sieci w kraju i za granicą.

W najbliższych kwartałach możliwe jest spowolnienie wzrostu przychodów detalu. Sprzedaż nadal będzie wspierana przez silny popyt konsumpcyjny, jednak oczekiwane spowolnienie gospodarcze może powodować, że konsumenci będą szukać okazji głównie w dyskontach. Negatywnie na zyski wpływać będzie ograniczenie liczby niedziel handlowych, presja ze strony pracowników na zwiększenie wynagrodzeń oraz niska inflacja.

Znaczny spadek notowań wybranych krajowych spółek handlowych w 4q18 sugeruje słabszy wzrost przychodów branży w 4q18.

Sprzedaż detaliczna vs przychody*

Sprzedaż detaliczna vs przychody
Źródło: GUS, PKO Bank Polski;

* przychody 3q18; sprzedaż detaliczna 4q18

Źródło/Autor PKO Bank Polski

Czytaj również:  Amerykańskie uczelnie i instytuty badawcze kuszą talenty z Polski. Do tej pory z Programem Fulbrighta wyjechało 2 tys. osób