Najemcy najaktywniejsi we Wrocławiu

Wrocław 3d

Sukcesywnie oddawana nowa podaż systematycznie poszerza biurową ofertę we Wrocławiu. Ze względu na szeroką bazę uczelni wyższych gwarantujących dostęp do wykształconych pracowników Wrocław jest atrakcyjnym wyborem dla centrów BPO/SSC oraz firm planujących wejście na polski rynek. Potwierdzają to wyniki minionego kwartału i największa na rynkach regionalnych aktywność najemców.

W I kwartale 2022 roku oddano do użytku jeden projekt MidPoint 71 (Echo Investment), dzięki czemu zasoby nowoczesnej powierzchni powiększyły się o 36 000 m kw. i wyniosły 1,28 mln m kw. Tym samym Wrocław utrzymał pozycję wicelidera na rynkach regionalnych.

„Jeżeli deweloperzy dotrzymają terminów, wrocławski rynek biurowy do końca roku powiększy się o ponad 90 000 m kw.  W budowie bowiem znajduje się blisko 117 000 m kw. powierzchni biurowej, z czego 80% powinno zostać ukończone do końca roku,” – dodaje Anna Patrzyk-Sperzyńska, Associate Director, Knight Frank.

Największymi inwestycjami pozostającymi w budowie są Centrum Południe II (20 000 m kw., Skanska) oraz Infinity (22 000 m kw., Avestus Real Estate).

„Pozytywnym sygnałem zaobserwowanym w I kwartale 2022 roku w stolicy Dolnego Śląska jest wysoka aktywność najemców, której wynik był najlepszy spośród wszystkich miast regionalnych. Wolumen transakcji wyniósł 38 400 m kw., co było wzrostem o 85% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Struktura umów najmu również wysyła pozytywny sygnał. Największy udział, ponad 84%, stanowiły nowe umowy (z czego umowy pre-let to 15%), zaś renegocjacje odpowiadały za 13% wolumenu transakcji,” – komentuje Katarzyna Bojar, Junior Consultant w dziale Badań Rynku Knight Frank.

Współczynnik pustostanów we Wrocławiu jest jednym z wyższych notowanych w miastach regionalnych. Jednakże, dzięki wysokiemu popytowi obniżył się o 0,9 pp. kw./kw. i wyniósł 15,8%, ale wciąż jest to poziom wyższy o 1,6 pp. w porównaniu z analogicznym kwartałem w 2021 roku.

Czynsze wywoławcze w Wrocławiu na koniec marca 2022 roku wahały się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za m kw. miesięcznie.