Najwięcej zwolnień w transporcie, strat finansowych w turystyce i gastronomii

bezrobocie bankrut pracownik

Kryzys związany z pandemią koronawirusa najdotkliwiej odczuły branże: gastronomiczna, turystyczna i reklamowa, a najlepiej poradziły sobie firmy budowlane i działające w sektorze IT – wynika z raportu Oferteo.pl. Pracę najczęściej tracili kierowcy oraz osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach z branży eventowej.

Epidemia upadłości w Polsce

Według danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, od początku kwietnia do końca czerwca 2020 roku (czyli na samym początku epidemii) w Polsce odnotowano 157 upadłości podmiotów gospodarczych. To o prawie 20% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku[1].

Oferteo.pl, największy portal łączący poszukujących usług z ich dostawcami, przeprowadził badanie wśród polskich przedsiębiorców, aby sprawdzić, w jakim stopniu kryzys wpłynął na poszczególne branże.

Branża budowlana i IT poradziły sobie najlepiej

Odsetek badanych firm, które zadeklarowały poniesienie strat finansowych w czasie pandemiiWyniki badania pokazują, że ogólnie aż 70% przedsiębiorców w Polsce odczuło negatywny wpływ pandemii na sytuację finansową ich firmy.

Największy odsetek firm deklarujących stratę widać wśród przedsiębiorstw działających w branży gastronomicznej, turystycznej oraz reklamowej, w których wszyscy ankietowani przyznali, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w ciągu ostatnich miesięcy. Co więcej, w gastronomii w aż 86% przypadków było to znaczne pogorszenie. Niewiele lepiej sytuacja wyglądała w firmach zajmujących się organizacją imprez oraz transportem. Straty poniosło 90% z nich.

Badanie pokazało także, że kryzys gospodarczy nieco bardziej dotknął firmy zajmujące się transportem międzynarodowym niż krajowym.

Branże budowlana, wykończeniowa oraz IT okazały się nieco bardziej odporne na kryzys niż pozostałe. W tej pierwszej znalazło się 27% przedsiębiorców, którzy zadeklarowali, że pandemia w żaden sposób nie wpłynęła na ich biznes. Większość (59%) specjalistów budowlanych pracowała normalnie nawet w czasie lockdownu. Natomiast ponad jedna trzecia przedsiębiorstw w branży IT odnotowała nawet wzrost zysków w stosunku do okresu przed epidemią. W jej przypadku 18% firm nie odczuło skutków ograniczeń.

Kto stracił najwięcej?

Według Oferteo.pl największe straty finansowe odnotowały branże: turystyczna, gastronomiczna i transport międzynarodowy. W tych trzech przypadkach około 60% przedsiębiorców zadeklarowało przychody zmniejszone o ponad połowę. Znaczne spadki wystąpiły też w firmach zajmujących się transportem krajowym, organizacją imprez, ale także IT.

Stosunkowo dobrze poradziły sobie przedsiębiorstwa budowlane, handlowe oraz zajmujące się zdrowiem i urodą. W ich przypadku straty wynosiły zwykle 26-50% lub 10-25%.

Najwięcej zwolnień w branży eventowej i transporcie

Jaki odsetek pracodawców z danej branży zdecydował się na zwolnienia w związku z pandemiąDo października 2020 roku zwolnień udało się uniknąć trzem na czterech badanych pracodawców, mimo iż znaczna część z nich poważnie rozważała taki krok.

Pracę najczęściej tracili pracownicy w branży organizacji imprez (56% przypadków) oraz kierowcy (w transporcie międzynarodowym – 50%, krajowym – 42%). Zwolnienia często zdarzały się także w handlu, który z powodu kilkukrotnie zamykanych sklepów miał bardzo utrudnioną działalność.

Najmniej powodów do obaw mieli pracownicy firm zajmujących się doradztwem finansowym, IT oraz reklamą.

W utrzymaniu miejsc pracy przedsiębiorcom miały pomóc tarcze antykryzysowe oraz ulgi oferowane przez rząd. Najczęściej korzystali oni ze zwolnienia z ZUS (56% badanych), mikropożyczki (51%) oraz świadczenia postojowego (27%). Co piąta firma nie skorzystała z żadnej formy pomocy.

Brak specjalistów w budowlance, problemy finansowe w gastronomii

Podczas badania przedsiębiorcy zostali zapytani o największe wyzwania, jakie postawiła przed nimi pandemia. Okazuje się, że bardzo trudno było im poradzić sobie z niepewnością wynikającą z dynamicznie zmieniającej się sytuacji (60% badanych) oraz z pozyskaniem nowych klientów (54%).

Oprócz tego przedsiębiorcy wskazywali też na wyzwania charakterystyczne dla swoich branży. Co trzecia firma budowlana miała poważny problem z dostępnością specjalistów na rynku pracy, a gastronomia i handel bezustannie mierzyły się z utrzymaniem płynności finansowej. Firmy transportowe znacznie częściej niż pozostałe (w 35% przypadków) borykały się z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego swoim pracownikom.

Metodologia badania

Przedstawione dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w październiku 2020 roku na grupie 872 przedsiębiorców.

[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/rejestracje-i-upadlosci-podmiotow-gospodarczych-w-drugim-kwartale-2020-roku,29,6.html