NBP: na wrześniowym posiedzeniu RPP zgłoszono wnioski o obniżenie stóp proc. o 50 i 25 pkt bazowych

0

Z opisu dyskusji na ostatnim posiedzeniu RPP wynika, że część członków Rady chciała obniżenia stóp już we wrześniu. Jednocześnie z raportu wynika, że większość członków RPP opowie się za obniżką stóp na posiedzeniu 7-8 października.

Narodowy Bank Polski opublikował opis ostatniego posiedzenia RPP. Wynika z niego, że podczas dyskusji zgłoszono dwa wnioski o obniżkę stóp proc., jeden o 50 pkt bazowych, a drugi o 25. Żaden z nich nie został jednak przyjęty, choć uczestnicy posiedzenia zwrócili uwagę na wolniejszy od spodziewanego rozwój polskiej gospodarki niż przewidywała to lipcowa projekcja PKB.

Choć roczna dynamika PKB w II kwartale obniżyła się nieznacznie, to była ona wspierana w dużym stopniu przez wzrost zapasów przy jednoczesnym obniżeniu eksportu netto oraz dynamiki inwestycji. Zdaniem części członków Rady może to sygnalizować ryzyko dostosowania produkcji w kolejnych kwartałach do zmniejszającej się dynamiki sprzedaży. Osłabienie dynamiki wzrostu potwierdzają także dane o produkcji przemysłowej i wskaźniki wyprzedzające dla przemysłu, które w ostatnich miesiącach były wyraźnie niższe niż kilka miesięcy wcześniej – napisano w komunikacie.

Za przyczynę takiego stanu rzeczy członkowie Rady uznali niepewność związaną z wydarzeniami na Wschodzie i związane z tym niższe zamówienia eksportowe. Za czynnik ryzyka uznano też spowolnienie w strefie euro. Zwrócono także uwagę na obniżenie się koniunktury konsumenckiej na krajowym rynku. Dlatego rośnie prawdopodobieństwo obniżki stóp na październikowym posiedzeniu.

Dyskutując na temat decyzji o wysokości stóp procentowych, większość członków Rady uznała, że w najbliższym czasie prawdopodobnie będzie uzasadnione prawdopodobnie dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP. Za obniżeniem stóp procentowych przemawiają – ich zdaniem – sygnały osłabienia koniunktury w kraju i za granicą, brak presji cenowej i wzrost ryzyka utrzymywania się inflacji poniżej celu w średnim okresie, a także poluzowanie polityki pieniężnej w strefie euro – wskazuje komunikat. 

W czwartek Europejski Bank Centralny przeprowadził pierwszą z ośmiu transz tanich długoterminowe pożyczek dla banków. Przyznał w niej 82,6 mld euro. Kolejna transza będzie miała miejsce w grudniu, a cały cykl potrwa do czerwca 2016 roku.

Czytaj również:  Majówka z bankami centralnymi