NBP: wzrost deficytu na rachunku obrotów bieżących

0

Deficyt na rachunku obrotów bieżących w II kwartale sięgał 553 mln euro i był o 190 mln euro większy niż przed rokiem – informuje Narodowy Bank Polski.

Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była dodatnia i przekraczała 3 mld euro. Relacja łącznego salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w II kwartale 2014 wyniosła 3,1 proc.

Czytaj również:  Rynek budowlany rośnie piąty rok z rzędu