NCBR: Jak wygląda krajobraz innowacji w Polsce?

Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Opublikowana dziś analiza trendów badawczych we wnioskach składanych do NCBR jest ważnym przyczynkiem do oceny potencjału technologicznego polskich przedsiębiorstw. To także próba prognozowania tendencji dalszego rozwoju rynku innowacji w najbliższych latach.  Opracowanie opisuje innowacyjne trendy i gotowość firm do rozwijania technologii w tych właśnie obszarach. Raport sporządzono na podstawie 6761 wniosków o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, złożonych do NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) w latach 2016 – 2019.

Eksperci Centrum wzięli pod lupę aktywność przedsiębiorstw w sferze badań i rozwoju w ośmiu wyselekcjonowanych dziedzinach: elektronika i IT, transport i inżynieria mechaniczna, medycyna, inżynieria materiałowa, chemia, energetyka, nauki rolnicze oraz nauki społeczne. Analiza dotyczyła wszystkich złożonych w ramach Programu Inteligentny Rozwój wniosków, a nie jedynie tych, które otrzymały dofinansowanie. Miało to na celu weryfikację potencjału B+R w poszczególnych obszarach tematycznych podmiotów zaangażowanych w Polsce w tworzenie innowacji oraz ich gotowości do komercjalizacji wyników badań.

Jestem przekonany, iż ten materiał, a także kolejne, które w najbliższym czasie opublikujemy, pomogą w podejmowaniu decyzji w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, ale także pozwolą kontynuować dyskusję o tworzeniu nowoczesnych rozwiązań – komentuje wydanie publikacji   Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Siła polskich innowacji

Tym, co najbardziej uderza podczas lektury opracowania, jest interdyscyplinarność zgłaszanych do NCBR innowacyjnych projektów. Większość wniosków pod kątem merytorycznym, naukowym oraz ze względu na specyfikę prowadzonych badań dotyczy kilku dyscyplin, trudno jest zatem jednoznacznie zaklasyfikować je do jednej dziedziny. Chociażby projekty z obszaru energetyki stają się coraz bardziej interdyscyplinarne i w coraz mniejszym stopniu dotyczą samych technologii wytwarzania energii, a częściej – efektywności procesowej. Ten trend powinien się utrzymać – m.in. w najbliższych latach eksperci spodziewają się rosnącego zainteresowania rozwiązaniami IT przeznaczonymi dla branży chemicznej. Na uwagę zasługuje także szerokie wykorzystywanie technik i narzędzi informatycznych. Dziś stanowią one istotny i jednocześnie niezbędny element wszystkich wniosków. Autorzy wskazują także na znaczenie czynników rynkowych. To one w dużym stopniu kreują drogę innowacyjnych poszukiwań wnioskodawców.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewiduje również, że utrzyma się tendencja napływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie. Centrum spodziewa się dalszych wzrostów liczby projektów np. z takich obszarów, jak sztuczna inteligencja, Internet rzeczy czy blockchain. Tego rodzaju technologie mogą zostać wykorzystywane w takich dziedzinach, jak inżynieria materiałowa, rolnictwo czy medycyna i biotechnologia.

Początek nowego cyklu

Analiza trendów badawczych we wnioskach o dofinansowanie składanych do NCBR w ramach PO IR w latach 2016-2019 to pierwsze opracowanie w ramach cyklu „Krajobraz innowacji”. Wkrótce i ukażą się kolejne publikacje poświęcone miedzy innymi międzynarodowej współpracy, a także efektom działania programów pomocowych jak również praktycznym aspektom realizacji projektów innowacyjnych.

Publikacja jest bezpłatna i dostępna do pobrania na stronie NCBR.