Nestlé S.A. ogłasza wyniki finansowe za 2017 rok

Ulf Mark Schneider, Nestlé
Ulf Mark Schneider, Nestlé

Rok 2017 firma zamknęła z 2,4% wzrostu organicznego i wzrostem zysku operacyjnego o 50 punktów bazowych przy zachowaniu stałego kursu walutowego. W 2018 roku Nestlé będzie dążyć do osiągnięcia organicznego wzrostu na poziomie od 2% do 4%.

Wyniki szczegółowe:

  • 2,4% wzrost organiczny dzięki 1,6% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego (RIG) i pozytywnemu +0,8% wpływowi zmiany cen sprzedaż całkowita na poziomie 89,8 mld CHF, wzrost o 0,4%, przy 1,9% negatywnym wpływie restrukturyzacji portfolio (główny wpływ joint venture Froneri)
  • zysk operacyjny na poziomie 16,4% oznacza 40 punktów bazowych wzrostu w stosunku do roku poprzedniego i 50 punktów bazowych przy zachowaniu stałego kursu walutowego
  • zysk na akcję wzrósł o 4,6% do poziomu 3,55 CHF (przy zachowaniu stałego kursu walutowego +4,7%) proponowane zwiększenie dywidendy do 2,35 CHF za akcję (+2,2%)

Perspektywy na rok 2018: firma będzie dążyć do osiągnięcia organicznego wzrostu na poziomie od 2% do 4% przy jednoczesnej poprawie zysku operacyjnego i zwiększaniu efektywności kapitałowej. Koszty restrukturyzacyjne przewidywane są na około 700 mln CHF.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy z sukcesem dokonaliśmy zmian w naszym portfolio. Przewidujemy, że w 2018 roku osiągniemy wzrost organiczny na poziomie od 2% do 4%. Spodziewamy się również poprawy zysku operacyjnego na akcję mierzonego przy zachowaniu stałego kursu walutowego, a także wzrostu efektywności kapitałowej. Jednocześnie kontynuujemy inwestycje, których celem jest dalszy rozwój i efektywność ekonomiczna, średni jednocyfrowy wzrost organiczny oraz znaczna redukcja kosztów strukturalnych do 2020 roku. Chcemy to osiągnąć dzięki innowacjom i odświeżaniu naszych najważniejszych produktów – powiedział Mark Schneider, Prezes Nestlé S.A.