JR HOLDING S.A. notuje wysoki zysk w 2017 r.

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., wypracowała 1.739 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 2017 r., a jej przychody netto sprzedaży sięgnęły 4.507 tys. zł. Spółka dokonała kilku zmian w strukturze Grupy Kapitałowej i planuje realizować nowe projekty o dużym potencjale wzrostu.

Grupy Kapitałowa JR HOLDING S.A. wygenerowała w 2017 r. zysk netto w wysokości 1.739 tys. zł wobec 1.644 tys. zł rok wcześniej, co świadczy o dużej stabilizacji wyników finansowych oraz jest potwierdzeniem skuteczności modelu zarządzania Spółką. Obecnie działania Emitenta są skoncentrowane na poszukiwaniu nowych projektów inwestycyjnych, które posiadają wysoki potencjał rozwoju oraz cechują się relatywnie niskim poziomem ryzyka. W ten sposób Spółka chce podtrzymać wzrost wartości całej Grupy Kapitałowej, dywersyfikując tym samym prowadzoną działalność o obszary deweloperskie oraz inwestycyjne. Fundament biznesowy JR HOLDING S.A. stanowi segment nieruchomości, który pozwala osiągać stabilne przychody dzięki odpowiedniemu zarządzaniu nabywanymi nieruchomościami, które od samego początku generują przychody z wynajmu i są dochodowe. Zarząd Spółki jest przekonany o skuteczności wybranego kierunku jej rozwoju.

„Bardzo dobrze oceniam wypracowane w 2017 r. przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe. Zwiększanie zysku netto przy utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych inwestycji to nasz priorytetowy cel, a jego realizacja jest dla nas ogromną satysfakcją. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że dla dalszego rozwoju Grupy niezbędne będzie realizowanie nowych przedsięwzięć biznesowych, dlatego na bieżąco analizujemy nowe projekty. Nasze dotychczasowe inwestycje potwierdzają, że potrafimy skutecznie selekcjonować takie projekty, dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów oraz niezbędnego doświadczenia. Mam nadzieję, że kolejne lata będą udane zarówno dla samej Grupy, jak i dla naszych Akcjonariuszy.” – komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

W grudniu ub. roku JR HOLDING S.A. dokonała sprzedaży posiadanych udziałów Dinero Sp. z o.o. oraz poinformowała o rezygnacji z realizacji projektu deweloperskiego w Słomnikach. Podejmowane działania mają na celu uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej w celu zwiększenia efektywności jej działania.

„Przeprowadzone transakcje są związanie z porządkowaniem struktury naszej Grupy, co powinno przełożyć się na skuteczniejsze zarządzanie i nadzorowanie spółek portfelowych. Chcemy się koncentrować na rozwoju najbardziej perspektywicznych projektów oraz na poszukiwaniu nowych przedsięwzięć, które spełniają rygorystyczne kryteria i wpisują się w naszą politykę inwestycyjną.” – dodaje Prezes Ciszewski.