Netia przegrała z fiskusem – prawie 60 mln zł z tytułu zaległych podatków i odsetek nie wróci na konto spółki

netia

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Netii na decyzję Izby Skarbowej dotyczącej zaległości podatkowych. Oznacza to, że wpłacone przez Netię 60 mln zł zaległego podatku plus odsetki nie wrócą na konto spółki. Dyrektor Izby Skarbowej zdecydował, że spółka zalega z płatnościami podatkowymi (CIT za rok 2003).