Bardzo dobre wyniki ATM S.A.: 402 mln zł przychodów i 21 mln zł zysku netto w 2010 roku

Tadeusz Czichon, ATM S.A.
Tadeusz Czichon, ATM S.A.

ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport za IV kwartał 2010 roku. Zarówno działalność telekomunikacyjna świadczona pod markami ATMAN i Telehouse.Poland, jak działalność w obszarze integracji systemów teleinformatycznych może zaliczyć miniony okres do bardzo udanych. Narastająco w całym roku ATM S.A. osiągnęła 402 mln zł skonsolidowanych przychodów i wypracowała 21 mln zł zysku netto. W związku z bardzo dobrymi wynikami Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie części zysku za zeszły rok na wypłatę dywidendy.

Wypracowane przez ATM wyniki w IV kwartale 2010 roku były bardzo dobre, wykazując znaczne wzrosty w stosunku do roku poprzedniego. Spółka wypracowała ponad 155 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 10,36 mln zł zysku operacyjnego, co pozwoliło na podwojenie wyniku z analogicznego okresu 2009 roku.

Dobry wynik IV kwartału dopisał się do pomyślnych wyników poprzednich kwartałów roku. W efekcie grupa kapitałowa ATM osiągnęła w 2010 r. rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 402 mln zł. Dzięki temu zostały także zanotowane rekordowe zyski z działalności operacyjnej w wysokości ponad 33 mln zł, prawie dwukrotnie większe niż w roku 2009. O 117% wzrósł także roczny zysk netto w stosunku do roku poprzedniego, osiągając wartość ponad 21 mln zł. Bardzo dobre wyniki roku 2010 cieszą tym bardziej, że koniunktura w teleinformatyce w minionym roku nie była imponująca, a dopiero rok 2011 zapowiada się pod tym względem bardzo obiecująco.

„Szczególnie dobre wyniki 2010 roku pozwalają nam na zaproponowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie części zysku za zeszły rok na wypłatę dywidendy. Zgodnie z polityką dywidendy powinno to być 0,23 zł na jedną akcję, co daje łączną wartość dywidendy w wysokości 8 358 969,12 zł” – powiedział Tadeusz Czichon, wiceprezes zarządu ATM S.A. „Jednakże w przypadku pogorszenia się sytuacji na rynkach finansowych i utrudnieniach w pozyskaniu finansowania inwestycji możliwa jest zmiana tej decyzji i rekomendacja przeznaczenia całego zysku za rok 2010 na kapitał rezerwowy Spółki” – dodał Tadeusz Czichon.

W całym 2010 roku ATM S.A. osiągnęła z działalności telekomunikacyjnej ponad 116 milionów przychodów i wypracowała 15,87 miliona zysku operacyjnego (w 2009 roku: 90,37 mln zł przychodów i 13,98 mln zł zysku operacyjnego), co pozwala zaliczyć należącego do ATM operatora telekomunikacyjnego do grona największych podmiotów w Polsce świadczących usługi telekomunikacyjne dla biznesu.

W minionym roku na szczególną uwagę zasługuje wzrost o 37% liczby klientów w centrach danych ATM co przełożyło się na 36% wzrost przychodów z usług kolokacji i hostingu. Było to możliwe dzięki skutecznie prowadzonej polityce inwestycyjnej w budowę i wyposażenie centrów danych oraz zgodnej z założonym harmonogramem sprzedaży usług w obiekcie Telehouse.Poland. W IV kwartale 2010 roku rozpoczęta została budowa nowej serwerowni F3 w kampusie ATMAN-Grochowska. Obiekt ten będzie jedną z najbardziej nowoczesnych serwerowni o powierzchni ponad 2200 m2 brutto, która sukcesywnie będzie wyposażana dla nowych klientów. W planach na 2011 rok jest także oddawanie do użytku klientów kolejnych modułów centrum danych Telehouse.Poland.

Przeprowadzenie planowanych na ten rok inwestycji powiększy zasoby ATM S.A. w serwerowniach do 8100 m2 brutto, co stanowi wzrost o ponad 150% w stosunku do powierzchni aktualnie wykorzystanej. To także spowoduje, że ATM stanie się niekwestionowanym liderem polskiego rynku usług kolokacji i hostingu, a także jednym z największych podmiotów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Rok 2010 był okresem przełomowym w działalności związanej ze świadczeniem usług integracji systemów teleinformatycznych. Po raz pierwszy w historii ATM ten segment operacyjny przynosił stabilne, wysokie przychody i zyski przez wszystkie kwartały roku, generując nie tylko 78% wszystkich przychodów ze sprzedaży, ale przede wszystkim 57% skonsolidowanego zysku operacyjnego (ponad 19 mln zł). Niewątpliwie istotny wpływ na tak dobre wyniki miała realizacja największego kontraktu realizowanego przez ATM Systemy Informatyczne (OST 112), ale jednocześnie pozostałe spółki z grupy ATM doskonale sobie radziły na rynku także w ramach realizacji mniejszych kontraktów.

Czwarty kwartał roku pod tym względem nie odbiegał od pozostałej części roku. W stosunku do czwartego kwartału roku 2009 przychody zostały podwojone, a zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 88%. W całym roku działalność integratorska przyniosła rekordowe 312 mln zł przychodów ze sprzedaży poprawiając wynik poprzedniego roku o 63%, a zysk operacyjny został prawie potrojony. Za ponad 83% przychodów z działalności integratorskiej były odpowiedzialne dwie największe spółki, tj. ATM SI i KLK. Na uznanie zasługują także spółki inONE i Sputnik Software, które wypracowały łącznie ponad 3 mln zł zysku.

Największym kontraktem integratorskim realizowanym w 2010 roku była budowa Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). Projekt ten, realizowany w części integratorskiej przez ATM SI, jest rozłożony na lata 2010-2011 i przebiega zgodnie z założeniami oraz przyjętym harmonogramem.