NEUCA publikuje wyniki po I kw. 2023 roku

Piotr Sucharski, prezes spółki Neuca
Piotr Sucharski, prezes spółki Neuca
  • W I kw. 2023 roku wartość rynku hurtu aptecznego wyniosła 10,7 mld PLN i była wyższa wobec okresu sprzed roku o ponad 10%*. Podobnie jak w minionych kwartałach, istotny wpływ na wzrost rynku odgrywał czynnik inflacyjny, wpływający na wzrost ceny opakowania**. W tym okresie udziały rynkowe Grupy NEUCA wyniosły 30,5%, a obszarze aptek niezależnych: 37,7%***.
  • Przychody NEUCA w I kw. 2023 roku wyniosły 3 mld zł i były wyższe w stosunku do ubiegłego roku o 6,6%. Jednocześnie to najwyższa kwartalna wartość sprzedaży w historii Grupy.
  • Grupa w okresie styczeń-marzec br. utrzymała wieloletnią pozycję lidera
    w rankingu satysfakcji klienta przygotowywanym przez Monitor Apteczny
    i niezmiennie prowadzi we wszystkich kategoriach, utrzymując przewagę nad największymi, średnimi i małymi hurtowniami. NEUCA osiągnęła też wysoki wynik wskaźnika Net Promotor Score na poziomie 67 pkt.
  • Stabilnie wysoki poziom zaufania ma wpływ na zainteresowanie aptek niezależnych udziałem w programach partnerskich Grupy. Liczba uczestników wszystkich programów partnerskich: IPRA, Partner/Świat Zdrowia na koniec I kw. br. wyniosła łącznie 4029 uczestników (+12,9% r/r).
  • Mimo kontynuacji trendów związanych z trudnym otoczeniem rynkowym i presją kosztową, NEUCA w I kw. br. osiągnęła 97,7 mln zł EBITDA (vs 107,3 mln zł r/r i 64,4 mln zł kw/kw*****) oraz 51,5 mln zysku netto i 44,3 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych (wobec 63,2 mln zł r/r i 18,9 mln zł kw/kw*****).

– Hurtowy rynek farmaceutyczny w pierwszym kwartale 2023 roku nadal rósł w tempie 10% r/r*. Ten wzrost wynikał jednak przede wszystkim ze wzrostu cen preparatów a nie rosnącej liczby sprzedanych opakowań**. Sytuacja gospodarcza jest stabilna, ale krucha. Inflacja nie rośnie, a jej spadek jest symboliczny, rosną natomiast koszty prowadzenia biznesu. Utrzymują się problemy z brakami leków w Europie całkowicie uzależnionej od producentów azjatyckich – mówi Grzegorz Dzik, Wiceprezes Zarządu NEUCA S.A.

Stabilny i wysoki poziom zaufania ma wpływ na zainteresowanie aptek niezależnych udziałem w programach partnerskich Grupy. Apteki skupione w programach stanowią ilościowo 31,5% całego rynku w Polsce.  Grupa NEUCA buduje kompleksowy ekosystem zdrowotny pod wspólną marką parasolową Świat Zdrowia. Synergizuje on działania różnych obszarów biznesowych Świat Zdrowia to wspólna marka produktów i usług łącząca pacjentów, lekarzy i farmaceutów.

W I kwartale 2023 roku stabilizują się koszty. Dynamika wzrostu kosztów operacyjnych i finansowych spadła wobec minionych kwartałów. W obszarze wynagrodzeń, kosztów paliwa, ogrzewania i gazu oraz energii elektrycznej wyniosła 7% kw/kw (+10,4 mln zł) wobec +23% r/r (+31%). W najbliższych kw. oczekiwane jest dalsze wyhamowywanie ww. dynamik.

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA przedstawia poniższa tabela:

(mln zł) 1Q 2023 1Q 2022 zmiana
% r/r
Przychody ze sprzedaży 3002,0 2816,5 +7%
Zysk brutto ze sprzedaży 330,2 312,2 +6%
Rentowność brutto 11,0% 11,1% -0,1 pp.
EBITDA 97,7 107,3 -9%
EBIT 69,9 84,9 -18%
Wynik netto 51,5 63,2 -19%

 

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA (bez zdarzeń jednorazowych):

(mln zł) 1Q 2023 skoryg 1Q 2022 skoryg zmiana % r/r
Przychody ze sprzedaży 3002,0 2816,5 +7%
Zysk brutto ze sprzedaży 330,2 312,2 +6%
Rentowność brutto 11,0% 11,1% -0,1 pp.
EBITDA 97,7 107,3 -9%
EBIT 69,9 84,9 -18%
Wynik netto 44,3 63,2 -30%

 

Synoptis Pharma w 1Q 2023 pozostaje jednym z najszybciej rosnących producentów na rynku non-RX z 19% dynamiką przychodu. Liderem wzrostu na rynku suplementów pozostaje marka Świat Zdrowia z ponad 80% dynamiką wzrostu przychodów ze sprzedaży.**** W segmencie produkcji farmaceutyków w I kw. br. przychody ze sprzedaży produktów Synoptis Pharma zrealizowane przez segment hurtowej dystrybucji leków w okresie styczeń-marzec br. ukształtowały się na poziomie 84,5 mln zł (wobec 73,9 mln zł przed rokiem), przy 8,6 mln zł zysku operacyjnego (vs 19,3 mln zł r/r).

Obszar biznesów pacjenckich i badań klinicznych wypracował przychody ze sprzedaży w wys. 217,7 mln zł (vs 107,2 mln zł r/r) przy zysku EBIT na poziomie 5,9 mln PLN (w porównaniu do 12,1 mln zł w okresie styczeń-marzec 2022 r.). W segmencie badań klinicznych Grupa po raz pierwszy zaprezentowała backlog kontraktów CRO (uwzględniający przejętą z początkiem 2023 r. spółkę OncoBay Clinical ze Stanów Zjednoczonych), który na koniec marca br. wyniósł 563,9 mln zł.

Kierunek zmian wyznaczonych przez naszą strategie jest stale pozytywny. Stabilizacja rynku powinna postępować. NEUCA poradzi sobie z wyzwaniami rynku dzięki silnym fundamentom, umiejętności dywersyfikacji i ciągłemu rozwojowi. Wciąż jesteśmy najsprawniejsi na rynku hurtowym, a nasza pewność wynika ze stale rosnącej satysfakcji naszych klientów – podsumowuje Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA S.A.