Niespotykana zmienność na rynkach w 2020 r.

giełda

Miniony rok to istna kolejka górska na rynkach kapitałowych. Pojawienie się pandemii i marcowa ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zachwiały trendem wzrostowym na wielu rynkach. Jednak dzięki bezprecedensowym działaniom banków centralnych i rządów pozytywny sentyment błyskawicznie wrócił na rynki, a inwestorzy w kolejnych miesiącach kupowali na wyścigi ryzykowne aktywa z przeświadczeniem o tym, że pandemia minie, a jeśli będzie taka potrzeba to banki centralne i rządy zrobią wszystko, żeby utrzymać dobry sentyment.

Metale Szlachetne

Metale szlachetne były jedną z najlepszych inwestycji ostatniego roku. Pandemia koronawirusa wymusiła stymulusy gospodarcze zarówno od strony polityki fiskalnej, jak i monetarnej. Rządy wprowadziły pakiety fiskalne, które wsparły przede wszystkim przedsiębiorstwa tracące na wprowadzonym lockdownie. Banki centralne natomiast obniżyły stopy procentowe oraz zwiększyły dodruk pieniądza. W takim środowisku zyskują przede wszystkim metale szlachetne. Skutki tak ekspansywnej polityki zobaczymy w kolejnych latach, dlatego wciąż jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni na dalsze wzrosty cen metali szlachetnych.

Rynek Akcyjny

Pomimo ogromnych problemów w gospodarce, rynki akcyjne radziły sobie w ostatnim roku umiarkowanie dobrze. Ponownie górował rynek amerykański za sprawą dużego udziału spółek technologicznych w indeksach – S&P 500 zyskał 16,26%, a Nasdaq 100 aż 47,58%. Polski indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,4% r/r, jednak wynika to przede wszystkim ze struktury indeksu. Duży udział stanowią spółki Skarbu Państwa, przede wszystkim banki oraz spółki paliwowe, które radziły sobie nie najlepiej w ostatnim roku – WIG Banki stracił 29,59%, a WIG Paliwa 23,65%. Cały WIG20 zakończył rok -7,73%. W październiku do indeksu WIG20 dołączyło Allegro, które zmieniło nieco strukturę indeksu poprzez zwiększenie udziału spółek z nowoczesnej gospodarki. Zdecydowanie lepiej w ostatnim roku poradziły sobie małe i średnie spółki – mWIG40 zyskał 1,75%, sWIG80 33,64%, a NCIndex aż 108,85%. W kolejnym roku również widzimy większy potencjał w wyselekcjonowanych mniejszych spółkach. Spodziewamy się także kontynuacji wzrostów na surowcach, między innymi na metalach oraz paliwach, dlatego też w portfelu funduszu znajdą się także spółki wydobywcze. Rok 2021 może być powrotem do normalności, co giełdy już dyskontują. Wciąż widzimy potencjał do dalszych wzrostów, przede wszystkim na rynkach emerging markets, czego beneficjentem będzie również GPW.

Rynek długu

Na początku 2020 roku stopy procentowe w Polsce wynosiły 1,5%. Jednak rozwój pandemii sprawił, że już w maju RPP w kilku krokach ścięła stopy procentowe do poziomu 0,1%. W efekcie średnie oprocentowanie lokat bankowych w ujęciu rocznym ukształtowało się w przedziale 0,4%-0,5%. Na tym tle nasze fundusze dłużne z nawiązką zrealizowały cel inwestycyjny osiągając wynik 2,7% w przypadku Spokojnej Inwestycji Plus oraz 2,57% w przypadku Spokojnej Inwestycji. Dla osiągniętych wyników znaczenie miały zarówno inwestycje w obligacje skarbowe zmiennokuponowe, z uwagi na wzrost ich cen szczególnie w drugim półroczu, jak i obligacje przedsiębiorstw, które w sposób stabilny dostarczały stopy zwrotu na przestrzeni całego roku. Dodatkowo wyniki wspierały wzrosty cen obligacji skarbowych inflacyjnych oraz okresowe zaangażowanie w obligacje korporacyjne na rynkach wschodzących. W tym roku w dalszym ciągu widzimy potencjał obligacji skarbowych inflacyjnych. Wzrosty cen energii, podatek cukrowy, wzrost płacy minimalnej to wszystko będzie wpływać na utrzymanie podwyższonej inflacji. Równie ważną klasą aktywów dla wyników będą obligacje przedsiębiorstw. Druga połowa 2020 roku upłynęła nam na uzupełnieniu portfela emitentów, a dzięki rozszerzeniu się spreadów kredytowych mieliśmy okazję nabywać obligacje solidnych emitentów z wyższym oprocentowaniem niż jeszcze w lutym 2020. Cześć portfela zainwestowana w obligacje skarbowe zmiennokuponowe będzie raczej charakteryzować się stabilizacją, a potencjał wzrostu cen wydaje się ograniczony. Niezmiennie cel funduszy dłużnych uniwersalnych jest co roku taki sam, przy niewielkim ryzyku i wysokiej płynności lokat, to dostarczyć stopę zwrotu na poziomie średniego oprocentowania lokat bankowych + 1-2 punkty procentowe.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.