Novaturas zwiększa sprzedaż i poprawia rentowność

Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas
Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas

Novaturas, największy operator turystyczny w krajach bałtyckich, którego akcje od marca tego roku notowane są na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie, w pierwszym kwartale 2018 r. odnotował wzrost sprzedaży o 49% r/r. Grupa wypracowała w tym okresie wynik EBITDA na poziomie 1,3 mln EUR oraz 0,9 mln EUR zysku netto, co w obu przypadkach oznacza kilkukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

W pierwszym kwartale 2018 r. z usług Grupy Novaturas skorzystało 37,6 tys. pasażerów, co oznacza wzrost o 51% rok do roku. Przełożyło się to na 49-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, które w omawianym okresie wyniosły 25,8 mln EUR. Coraz większy udział w sprzedaży ma kanał online – w pierwszym kwartale br. odpowiadał on za ponad 16% łącznej sprzedaży (wobec 14,4% w analogicznym okresie 2017 r.), a na stronach internetowych Spółki odnotowano w tym okresie ponad milion unikalnych wizyt użytkowników.

W parze z rosnącą sprzedażą Grupa Novaturas zanotowała również istotną poprawę na wszystkich pozostałych poziomach rachunku wyników. Zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 4,8 mln EUR (wzrost o 67% r/r), EBITDA sięgnęła 1,3 mln EUR i była niemal 4-krotnie większa niż rok wcześniej, a zysk netto przekroczył 0,9 mln EUR, wobec nieco ponad 0,1 mln EUR w pierwszym kwartale 2017 r.

Grupa Novaturas – wybrane wyniki finansowe

(tys. EUR) I kw. 2018 I kw. 2017 Zmiana r/r
Przychody 25 845 17 308 49%
Zysk brutto 4 801 2 884 67%
EBITDA 1 287 334 286%
Zysk netto 945 136 595%

 

Spółka posiada zróżnicowaną ofertę produktów dostępnych w różnych, uzupełniających się kanałach dystrybucji, dzięki czemu trafia do szerokiej grupy klientów i elastycznie reaguje na ich zmieniające się preferencje.

W pierwszym kwartale br. Novaturas zanotował istotny wzrost sprzedaży na wszystkich trzech głównych rynkach działalności: na Litwie z jego usług skorzystało o 68% pasażerów więcej niż przed rokiem, na Łotwie wzrost sięgnął 42%, a w Estonii 36%.

Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas
Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas

– Obserwujemy stały wzrost zainteresowania lotniczymi wczasami zorganizowanymi. W sezonie zimowym najpopularniejszym miejscem wypoczynku dla mieszkańców krajów bałtyckich od lat jest Egipt. Kolejne miejsce zajmuje Hiszpania, w tym Wyspy Kanaryjskie – powiedział Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas.

Ze względu na sezonowość, która cechuje branżę turystyczną, największy popyt i przychody Grupa Novaturas notuje tradycyjnie w drugim i trzecim kwartale roku. A tegoroczny sezon letni zapowiada się dla Spółki bardzo udanie. Obserwując rekordową aktywność klientów, Novaturas zdecydował się istotnie zwiększyć swoją ofertę wyjazdów zorganizowanych w ramach programu Lato 2018. Jest on o 34% większy niż ubiegłoroczny program wakacyjny Spółki.

– Wyniki przedsprzedaży wyjazdów zorganizowanych na sezon letni 2018 na koniec marca br. były o 51% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, a trzeba pamiętać, że był to rekordowy rok w naszej dotychczasowej działalności. Cieszą nas również utrzymujące się na wysokim poziomie wskaźniki efektywności, m.in. dalszy wzrost zysku na jednego pasażera czy wskaźnik obłożenia lotów czarterowych, który w pierwszym kwartale br. wyniósł ponad 98%. Tym samym cały rok 2018 dla Grupy Novaturas zapowiada się bardzo obiecująco, zarówno pod względem sprzedaży, rentowności, jak i generowania gotówki – podsumował Linas Aldonis.